Počinje izrada Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. Zakona o državnoj upravi, obaveštava zainteresovanu javnost da je otpočelo izradu teksta Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine.

Donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu omogućava kontinuitet u planskom planiranju poljoprivredne politike, s obzirom da sledi nakon isteka važenja Nacionalnog programa za period 2018-2020. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Nacionalni program za poljoprivredu predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine. Kao planski dokument, Nacionalni program definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Cilj Nacionalnog programa za poljoprivredu je da bliže definiše mere i aktivnosti koje se odnose na direktnu podršku proizvodnji, jedinstvenu organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, institucionalnu i sistemsku podršku i organsku proizvodnju.

Usvajanje Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine predviđeno je Planom rada Vlade za 2022. godinu i planirano je za početak 2022. godine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti