Osnaživanje žena u Africi kroz zelenu tranziciju

Photo-illustration: Pixabay

Klimatske promene su pojava koja utiče na sve kontinente, zbog svog globalnog karaktera. Zelena, čista energija može da uspori globalno zagrevanje, povećanje nivoa mora, nepodnošljive temperature, i sve ostale probleme koje su klimatske promene nametnule. Afrika je jednako pogođena klimatskim problemima, ali nema jednake mogućnosti za njihovo suzbijanje. Međutim, oni koji te mogućnosti imaju, doveli su u nekoliko sela Ugande domišljate projekte sa više korisnih funkcija. Osim što im je cilj osnažiti žene i ojačati njihov položaj, fokus ovih projekata jeste upravo zelena tranzicija i proizvodnja čiste električne energije

Akcija za osnaživanje ruralnih žena u Ugandi (ARUWE) je organizacija koja ima za cilj da poboljša živote ruralnih žena i devojaka, tako što će ih uključiti u rad na zelenim tehnologijama čiste energije – od proizvodnje, distribucije, pa i do upravljanja ovim tehnologijama, tako što su im prethodno omogućene različite obuke i programi za učenje potrebnih veština u sektoru obnovljivih izvora energije. U jednom od njihovih projekata, ARUWE je formirao nekolicinu “ženskih energetskih zadruga” koje su obučili da koriste i promovišu različite zelene tehnologije – od solarnih sistema do ugljenih briketa

Pročitajte još:

Izveštaj ovog projekta deli priču o Džejn Ntege iz okruga Mulagi, koja se suočila sa izazovima u obezbeđivanju hrane za svoju porodicu i održavanju zdravlja, jer se oslanjala na ogrevno drvo za kuvanje. Ona je prošla kroz obuku, i sada koristi jeftino postrojenje za biogas od bambusa, umesto da se oslanja na ogrevno drvo. Ove ženske energetske zadruge takođe privlače pažnju lokalnim liderima i njihovim javnim politikama, i na taj način daju mogućnost zaposlenja ženama koje su učesnice projekta. 

Photo-illustration: Pixabay

Međutim, projekat koji je bio od najviše koristi Uganđanima jeste “Solarna energija za zdravstvo”. Naime, u okrugu Sembabule koji broji 200.000 stanovnika, prestanak dotoka električne energije je veoma čest – što predstavlja veliku katastrofu ukoliko govorimo o radu bolnica, koje u tim situacijama moraju da se oslanjaju na kerozinske sveće za sterilizaciju opreme, što je jedan od uzroka visoke stope smrtnosti u ovim bolnicama. Cilj ovog projekta je opremanje tri bolnice fotonaponskim sistemima. Energija dobijena na ovaj način će biti iskorišćena za sterilizaciju opreme. Takođe, rashladni sistemi na solarni pogon bi omogućili ovim bolnicama da na odgovarajući način skladište svoje lekove, a konstantno snabdevanje energijom poboljšava komunikaciju između bolnica i zdravstvenih radnika u lokalnim selima.

Nakon tehničke instalacije sistema za proizvodnju, skladištenje i hlađenje solarne energije, projekat se fokusira na obuku žena iz okruga Sembabule. U nekoliko modula obuke, ove žene će biti vešte za rad i održavanje fotonaponskih sistema kako bi se osigurala njihova funkcionalnost nakon završetka projekta.

Milica Vučković

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti