Danas se obeležava svetski dan nilskih konja

Foto-ilustracija: Pixabay (christels)

Današnji dan obeležava se kao Svetski dan nilskih konja, stanovnika naše planete koji zaslužuje da njegovoj veličanstvenosti poklonimo makar malo pažnje i probudimo svest o njihovoj ugroženosti. Ove životinje u svom imenu nose veliku simboliku koja se odnosi na opstanak čitavog biodiverziteta.

Iako ova životinja datira na planeti milionima godina i zauzima treće mesto na spisku najvećih kopnenih životinja, njen opstanak je ugrožen ljudskim faktorom. Ilegalan lov i gubitak staništa sveli su ovu vrstu na nešto više od 100.000 jedinki, koje sada žive u zaštićenim područjima. Nilski konji dele se u dve vrste i postoje mali i veliki. Male nazivaju i patuljasti nilski konj, a njihova vrsta broji svega dve do tri hiljade jedinki i one žive u Africi.

Pročitajte još:

Prošle godine bilo je i predloga da se ova vrsta doda na listu ugroženih, ali strane Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune CITES, odbile su predlog. Da je odluka bila drugačija, ove životinje mogle bi da dobiju dodatnu zaštitu kada je reč o ilegalnoj trgovini njima. Međutim, neke zemlje Afrike pobunile su se, iznoseći stav da populacija nilskih konja nije ugrožena. Nilski konji često se ubijaju pod izgovorom da se njihovo meso koristi za ishranu, ali iza toga krije se činjenica da njihovi očnjaci od slonovače imaju veliku vrednost.

Ne samo da su ugroženi usled izlovljavanja, već im veliku opasnost predstava globalno zagrevanje i klimatske promene. Nilski konji veliki deo života provode u vodi, zbog čega sve češće suše mogu da ugroze njihova staništa.

Na ovaj dan ne slavimo samo život nilskih konja, već i čitavog biodiverziteta. Na engleskom jeziku ove životinje nazivaju se HIPPO, a njihov naziv ujedno predstavlja važan akronim koji je izveden iz pet reči na engleskom jeziku. Akronim simbolično predstavlja pet osnovnih faktora zbog kojih je biodiverzitet čitave planete ugrožen.

H (Habitat alteration) označava izmenu staništa, I (Invasive species) označava invanzivne vrste, P (Pollution) označava zagađenje, P (Population growth) porast ljudske populacije i O (Overexploitation) prekomernu eksploataciju.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti