Organizovana studijska poseta Nemačkoj u okviru projekta Bioenergetska sela

biovil-1U okviru projekta “Bioenergetska sela“- održivi bioenergetski tržišni model- BioVill, za pretstavnike targetiranih sela u regionu jugoistočne Evrope, ogranizovano je studijsko putovanje u Nemačkoj.

Selo Kostojevići prepoznato je kao bioenergetskog selo u Srbiji. Pored srpskih predstavnika na studijskom putovanju učestvovali su predstavnici Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Rumunije. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa mešovitim tehnikama u bioenergetskim selima u jugozapadnom delu Nemačke, u blizini grada Singena. Menadžeri projekta (GIZ) predstavili su trogodišnji projekat koji se realizuje uz podršku Programa Evropske unije Horizon 2020.

Predstavljeni su modeli privatne prakse, ali i javno komunalnog preduzeća koje se bavi proizvodnjom i isporukom toplotne i električne energije na bazi energije sunca i drvne biomase (Moggingen).
Viđen je primer proizvodnje biogasa (metan) u anaerobnim digestorima, koji se odvodi u postrojenje za proizvodnju toplote i električne enegije (Radolfzell).

U Singenu je smešten solarni kompleks, sa upravnom zgradom obloženom solarnim pločama u centru grada, i solarnim postrojenjem sa panelima solarnih cevi i kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije, korišćenjem drvnog čipsa.

Takođe, predstavljen je i primer bienergetskog sela (St. Peter), gde se kao energenti i sirovine koriste drvni čips i bioulje.
U Busingenu i Bonndorfu, posetioci su imali priliku da vide kombinovane sisteme korišćenja sunca, vetra, drvnog čipsa, biogasa i bioulja.

biovil-2Toplovodna mreža u seoskim sredinama instalira se po utvrđenim pravilima vezano za izgradnju, a postupak priključka u domaćinstvo traje dve nedelje od dana podnošenja zahteva. U procesu prelaska sa fosilnih na obnovljive izvore enegije, veliki značaj je imala samosvest građana o zaštiti životne sredine (pokazatelji emisije štetnih i zagađujućih materija u pojedinim trenucima bili su presudni za opredeljenje) kao i izražen pokretački duh i samoinicijativa meštana posećenih sela.

Vode računa o energetskoj efikasnosti, a sve kuće su uglavnom dobro toplotno izolovane. Odličan je i primer jednog mesta, gde je gradonačelnik doneo odluku o korišćenju obnovljivih izvora energije. Važno je istaći da je ovakav napredak u Nemačkoj postignut za kratko vreme, od 2010. godine i da taj trend raste.

Izvor :bajinabasta.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti