Održana sednica Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

Nakon donošenja novog Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je prvu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Foto: Autonomna Pokrajina Vojvodina

Razmotrena je informacija, izrađena u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije, o stepenu organizovanosti i osposobljenosti svih subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja, posebno u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini, koja obuhvata njihovu pripremljenost za pravovremeno i adekvatno reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim opasnostima koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu.

Štabovi za vanredne situacije, kao stručno-operativna tela za koordinaciju i rukovođenje u vanrednim situacijama, obrazovani su u svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Takođe, sve lokalne samouprave donele su odluke o organizaciji civilne zaštite na svojoj teritoriji.

Članovi Pokrajinskog štaba su informisani o aktivnostima koje se vode na izradi i donošenju nacionalne Procene rizika od katastrofa, kao i o izradi Procene rizika od katastrofa u AP Vojvodini sa Planom zaštite i spasavanja.

Na sednici je usvojen predlog Plana rada Štaba za 2019. godinu, koji je upućen Pokrajinskoj vladi na usvajanje.

Pored članova Štaba, sednici su prisustvovali predstavnici Regionalnog centra Ministarstva odbrane i Prve brigade kopnene Vojske Srbije.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti