Održan naučni skup „Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije“

s1

U okviru obeležavanja 175 godina od osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademijskog odbora za proučavanje faune Srbije u Svečanoj sali SANU održan je 17. novermbra 2016. godine naučni skup pod nazivom „Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije“.

Skup su otvorili akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU i dopisni član Radmila Petanović, predsednik Akademijskog odbora za proučavanje faune Srbije. Ispred Ministarsva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije prisutnima se obratio i direktor Zavoda mr Aleksandar Dragišić i poželevši uspešan rad naglasio da rezultati skupa predstavljaju važan segment nacionalnog odgovornog delovanja za podržavanje ciljeva nacionalne politike u oblasti zaštiti prirode i Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i u sprovođenju međunarodnog Strateškog plana za biodiverzitet za period od 2011. do 2020. godine, a u okviru kojih je neophodno i sagledavanje uticaja sektora poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i turizma na biodiverzitet i usluge ekosistema.

Ovom prilikom, direktor Zavoda za zaštitu životne sredine gospodin Dragišić, takođe je napomenuo da je jedan od osnovnih ciljeva Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine, pristup i raspodela dobiti i ekonomsko vrednovanje budući da je u toku javni uvid o Strategiji zaštite prirode kojom se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa, a koji je oglasilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na svom sajtu. Imajući u vidu da se početkom decembra ove godine u Kankunu u Meksiku održava 13. Konferencija država potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (CBD), za koju je pripremljen i „Nacrt Deklaracije iz Kankuna o integrisanju pristupa za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta za dobrobit čovečanstva“ direktor Zavoda je u pozdravnoj reči ukazao na prvi navod u Deklaraciji a to je: „budući da život zavisi od očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta, kao i usluga ekosistema koje obezbeđuje, neophodno je živeti u skladu sa prirodom, kao suštinskim uslovom za dobrobit čovečanstva“.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: zzps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti