Odabrani projekti u okviru programa LIFE

lifeEvropska komisija je juče, 26. januara 2016. godine, u Briselu najavila investiciju od 63,8 miliona evra za prvi „Integrisani projekat” koji će biti finansiran u okviru programa LIFE.

Odabrano je šest projekata sa ukupnim budžetom od 108,7 miliona evra od kojih 63,8 miliona sufinansira Evropska unija (dalje u tekstu EU). Novčanim fondom će biti podržani projekti u Belgiji, Italiji, Nemačkoj, Poljskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji.

Kriterijum za odabir projekata je njihov sveobuhvatni pristup kojim se promoviše učešće više zainteresovanih strana kao i mogućnost finansiranja iz drugih izvora, bilo da su to EU, nacionalni ili privatni fondovi.

Integrisani projekti u Belgiji, Finskoj i Italiji će doprineti očuvanju prirode Evrope na širem obimu nego što je to bio do sada slučaj. Za ove projekte ukupan fond iznosi 56,3 miliona evra od kojih je 33,3 miliona iz fonda EU. Pored ovih sredstava moguće je korišćenje dopunskih sredstavau iznosu od 393 miliona evra, na primer za infrastrukturu iz drugih dostupnih fondova EU u cilju održavanja zaštićenih područja u okviru Natura 2000.

Integrisani projekti u Velikoj Britaniji i Nemačkoj će doprineti realizaciji planova u upravljanju rečnim slivovima, dok odabrani projekat u Poljskoj obuhvata realizaciju regionalnog plana kvaliteta vazduha. Ukupan fond za ova tri projekta iznosi 52,4 miliona evra, od kojih je iz fonda EU obezbeđeno 30,4 miliona evra. Kao i prethodni projekti i ovde je moguće korišćenje dopunskog finansiranja za koje je namenjeno preko jedne milijarde evra.

Šta je„Integrisani projekat”?

LIFE „Integrisani projekat” je program koji omogućava džavama članicama da sprovode zakone i ciljeve zaštite životne sredine u širem obimu u skladu sa ključnim zakonodavstvom EU.

Kroz ovaj programa obezbeđuju se sredstva za planove, programe i strategije razvijene na regionalnom, multi-regionalnom ili nacionalnom nivou. Tematske oblasti koje obuhvata program su voda, vazduh i otpad uključujući prirodu i ublažavanje i adaptaciju na klimatske promene.

Program LIFE pokrenut je 1992. godine i do sada je prošao kroz četiri faze
(LIFE I 1992 – 1995; LIFE II 1996 – 1999; LIFE III 2000 – 2006 i LIFE + 2007 – 2013).

Tokom ovog perioda sufinansirano je oko 3.954 projekata širom Evropske unije čime je zaštiti životne sredine doprineto sa oko 3,1 milijarda evra.

Pravilnikom za period 2014 – 2020, od 20. decembra 2013. godine ustanovljeni su podprogrami za zaštitu životne sredine i klimatske akcije u okviru LIFE programa. Fond namenjen finansiranju projekata za ovaj period postavlljen je na 3,4 milijarde evra po tekućim cenama.

Pokretanju programa LIFE prethodilo je usvajanje Jedinstvenog evropskog akta (The Single European Act) 1996. godine, koji je po prvi put Evropskoj uniji dao čvrstu osnovu za politiku zaštite životne sredine, i usvajanje Petog akcionog programa za žaštitu životne sredine 1993. godine. Ova dva događaja otvorila su vrata finansiranju projekata žaštite životne sredine, a program LIFE predstavlja osnovni finansijski mehanizam EU u sektoru zaštite životne sredine i klimatske akcije.

Pregled odabranih šest projekata možete pogledati na sledećem linku.

Pravilnik za period 2014 – 2020. godine možete preuzeti na sledećem linku.

S. Jovanović

foto: ec.europa.eu

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti