Odabrani novi projekti koje će kroz grantove podržati WWF Adria

Foto: WWF

Akcija Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima je projekat WWF-a pokrenut sa idejom da se formira mreža organizacija civilnog društva koje će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime.

Nakon sprovedenog dvostepenog postupka evaluacije stručni tim je odlučio da kroz Drugi konkurs za dodelu strateških grantova u visini od maksimum 18.000 evra podrži pet organizacija.

FORCA – Forum civilne akcije Požega

Procenjuje se da se u Srbiji godišnje proizvede oko 1.200 tona ambalažnog otpada od pesticida koji spada u opasni otpad i koji se mora sakupiti i zbrinuti jer zagađuje zemljište, vodu i vazduh i negativno utiče na zdravlje ljudi, biljaka i životinja.

U nedostatku sistemskog rešenja ovaj otpad se u 70 odsto slučajeva spaljuje, čime se generišu gasovi sa efektom staklene bašte. Iz tog razloga upravljanje ovim otpadom je jedan od sektora koji utiče na globalno zagrevanje i klimatske promene. Opština Požega nema pravnu regulativu po ovom pitanju.

Cilj ovog projekta je uspostavljanje sistema, povezivanje svih aktera u lancu upravljanja ovim tokom otpada i pokretanje inicijative za izradu lokalnih politika i praksi čime bi se jasno definisale nadležnosti i obaveze JLS, JKP, Poljoprivredne savetodavne stručne službe, poljoprivrednih proizvođača i operatera.

U FOKUSU:

GRES – Grupa za razvoj ekološke svesti

U Evropi se godišnja proizvodnja plastike meri desetinama miliona metričkih tona (Plastics Europe, 2019). Gruba procena predviđa da je 80 odsto plastičnog otpada u morskim ekosistemima poreklom sa kopna, a da su njegovi putevi transporta – reke.

Foto: WWF

Primarni izvori mikroplastike (MP) jesu fabričke čestice fibrili (vlakna) ili sferne mikročestice koje se koriste u kozmetičkim proizvodima, tekstilnoj industriji i dr. Degradacijom makroplastike pod uticajem fizičkih, bioloških i hemijskih procesa nastaje MP, što se karakteriše kao sekundarni izvor. MP obuhvata čestice veličine između 1 μm i 5 mm.

Projekat ove organizacije ima za cilj da doprinese rešavanju ovog problema u našoj zemlji. Predviđa se razmatranje prisustva čestica MP, metodologije monitoringa i pravne regulative, kao i formiranje nacionalnog centra za MP (microplastics.rs) u okviru Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Udruženje Karlovački vinogradi

Sremski Karlovci se nalaze u neposrednoj blizini Dunava, Nacionalnog parka Fruška gora, kao i u zoni uticaja Specijalnog rezervata prirode Koviljsko–Petrovaradinski rit. Udruženje smatra da u opštinskim dokumentima, kao i u praksi, razumevanje o važnosti ovog predela kao ekološkog koridora koji povezuje tri zaštićena prirodna dobra još uvek nije dovoljno prepoznato.

Rezultat ovih neusaglašenosti se ogleda u rešenjima prostorno planske dokumentacije opštine i dokumentima koja se odnose na strateški razvoj, a koji su usmereni ka formiranju i razvoju radne zone Prosjanice, gde posluju privredni subjekti koji proizvode mogući rizik od zagađenja.

Udruženje Karlovački vinogradi je u procesu javnog zagovaranja da opština prepoza i stavi u plan razvoja održivu poljoprivredu i ekoturizam, koje mogu na najbolji način da povežu lokalnu zajednicu i zaštitu životne sredine.

Projekat se fokusira na analizu problema u zaštiti životne sredine u opštini Sremski Karlovci, uključujući nedostatak relevantnih podataka i propuste u prostorno-planskoj dokumentaciji, što predstavlja značajan izazov i neusaglašenost u zaštiti životne sredine na lokalnom nivou.

Priredila: Milica Radičević 

Tekst u celosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti