Očišćen dovodni sistem hidroelektrane „Perućica“

Foto: EPCG

Nakon što su predstavnici licencirane firme „Planinar“ iz Nikšića u saradnji sa Ekološkim pokretom „Ozon“ uklonili komunalni otpad sa rešetke na Ulaznoj građevini HE „Perućica“ u Norinu, završeno je čišćenje hidroenergetskog sistema u Nikšićkom polju koji sada potpuno spremno očekuje punjenje vode predviđeno za 1. septembar.

Pored kontrole i čišćenja dovodnog sistema kanala koje su tokom planskog zastoja u radu, zbog redovnog godišnjeg remonta Hidroelektrane, obavili radnici Službe za građevinsko održavanje objekata HE „Perućica“ te remonta i detaljnog pregleda čistilnih uređaja na Vrtcu i Norinu, ove godine je očišćena i taložnica iz koje je uklonjeno između 10 i 12 hiljada kubnih metara mulja.

Direktor HE „Perućica“ Dragan Čizmović rekao je da se prikupljeni mulj i otpad lagerovao na ekološki propisan način i apelovao na odgovorniji odnos građana prema životnoj sredini.

„I ovogodišnja akcija čišćenja ukazuje na potrebu znatno odgovornijeg odnosa pojedinaca prema nikšićkim akumulacijama, rekama i dovodnim kanalima hidroenergetskog sistema u Nikšićkom polju koji su kao i svi vodni resursi, nažalost, često mesto gde se formiraju tzv. divlje deponije. I zato još jednom apelujem na savest građana da otpad odlažu na mestima predviđenim za tu namenu“, istakao je Čizmović.

Predsednik Ekološkog pokreta „Ozon“ Aleksandar Perović ukazao je da je prisustvo velikih količina otpada u dovodnom sistemu „Perućice“, nažalost, hronični problem, koje osim ekoloških imaju i druge posledice koje štete radu HE „Perućica“.

Foto: EPCG

„Za nas je veoma važno doprineti unapređenju nivoa ekološke svesti u kontekstu smanjenja nekontrolisanog odlaganja otpada, naročito jer se radi o infrastrukturi HE ‘Perućica’, koji je jedan od najvažnijih energetskih objekata u Crnoj Gori, a svakako najvažniji u Nikšiću. Zato nas raduje to što drugu godinu zaredom sa EPCG radimo na čišćenju rešetki u Norinu zajedno sa profesionalcima iz ‘Planinara’. Reč je o zahtevnoj i nesvakidašnjoj akciji i upravo zato se nadamo da će se javnost ceniti uloženi trud“, rekao je Perović, koji je odao priznanje EPCG, kao društveno odgovornoj kompaniji, zbog znatne pažnje koju poklanja očuvanju životne sredine.

Čišćenjem dovodnog sistema obezbeđeni su uslovi za nesmetan rad HE „Perućica“ koja će, prema planu ovogodišnjeg remonta, 3. septembra biti ponovo puštena u pogon.

Izvor: EPCG

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti