Obnovljiva energija prestigla fosilnu u Hrvatskoj

Foto-ilustracija: Pixabay

Svesni interesa koji postoji za poznavanje evolucije potrošnje i proizvodnje električne energije, posebno obnovljive energije, i o važnosti ovih tehnologija u merama protiv klimatskih promena, OIE Hrvatska svaki mesec predstavlja izveštaj o elektroenergetskim prilikama u hrvatskom elektroenergetskom sistemu.

Instalirana snaga i struktura elektrana u HR od 2018. do 2024. godine i 1. januar 2024.

U obrađenom razdoblju vidljiv je veliki rast vetroelektrana i solarnih elektrana na putu energetske tranzicije i potpune dekarbonizacije. Takođe, vidljivo je smanjenje snage elektrana na lož ulje.

Tokom 1. januara 2024. godine, ukupna instalisana snaga elektrana u Hrvatskoj iznosila je 5.128 MW od čega: obnovljivih 3.970 MW ili 77,6 odsto, dok neobnovljivih 1.128 MW ili 22,4 odsto.

Na prenosnu mrežu je priključeno 4.285 MW (83,6 odsto), a na distributivnu mrežu 843 MW (16,4 odsto). U raspoložive proizvodne kapacitete treba dodati udeo u NE Krško (50 odsto) od 348 MW.

Elektroenergetski izveštaj za februar 2024.

U februaru su klimatske i vremenske karakteristike u Hrvatskoj bile sličnije prolećnom nego zimskom mesecu sa znatno višim temperaturama i smanjenom vetrovitošću.

Mesec je obeležila vrlo velika proizvodnja hidroelektrana iz dotoka vode uz punjenje akumulacija, dok je TE Plomin bila van pogona ceo mesec, a RHE Velebit je imala značajan rad u crpno-turbinskom pogonu (potrošnja u crpnom pogonu iznosila je 13 GWh).

Zbog uravnoteženja satnog bilansa bilo je potrebno vršiti povremenu razmenu na interkonekcijama pa je uvoz električne energije iznosio 104 GWh, a izvoz 75 GWh, gde je razlika u bilansu na strani uvoza od 29 GWh.

NE Krško je radila punom snagom, dok su svi sigurnosni sistemi  bili operativni, a reka Sava se zagrejavala daleko ispod dozvoljenih 3 ºC.

Obnovljivi izvori energije su i ovaj mesec proizveli više električne energije od termoelektrana na fosilna goriva (11 GWh više) i od hrvatskog dela NE Krško (59 GWh više) čime su zauzeli drugo mesto u energetskom miksu.

Hidroelektrane su imale dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije (612 GWh , 41,2 odsto) uz punjenje akumulacija od 71 GWh.

Ostali OIE su ponovno zauzeli drugo mesto (302 GWh, 20,3 odsto) ispred neobnovljivih (301 GWh, 20,2 odsto), ispred NE Krško (50 odsto) (243 GWh, 16,3 odsto) i planiranog uvoza (29 GWh, 2,0 odsto).

Pročitajte još:

Pokrivenost ukupne potrošnje od strane obnovljivih izvora

Foto-ilustracija: Pixabay (falco)

Maksimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom obnovljivih izvora u februaru je iznosila 83,6 odsto (13. februara), u čemu su hidroelektrane učestvovale sa 54,9 odsto, a ostali OIE s 28,7 odsto.

Minimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom obnovljivih izvora u februaru je iznosila 26,5 odsto (4. februara), u čemu su hidroelektrane učestvovale sa 18,7 odsto, a ostali OIE s 7,8 odsto.

Proizvodnja vetroelektrana u februaru 2024. godine

Instalisana snaga svih vetroelektrana na dan 1. januara 2024. godine iznosi 1.160,15 MW, odnosno odobrena snaga za priključak na mrežu 1.136,85 MW.

Vetrovitost je bila karakteristična za prolećne mesece, a ne za februar, koji ima najveći faktor korišćenja snage u godini.

Ukupna proizvodnja vetroelektrana u februaru je iznosila 208 GWh, što predstavlja nisku proizvodnju za ovaj mesec. Faktor korišćenja snage je bio 26,3 odsto, dok je prosek za ovaj mesec u razdoblju 2011. do 2023. iznosio 34,1 odsto.

Proizvodnja solarnih elektrana u februaru 2024. godine

Do 1. marta 2024. u elektroenergetskom sistemu je u pogonu bilo 510,5 MW solarnih elektrana, od čega je 498,2 MW bilo priključeno na distributivnu, a 12,4 MW na prenosnu mrežu.

Vidljiv je veliki skok u proizvodnji solarnih elektrana 2023. godine, kao i mesečne (sezonske) oscilacije zbog promena u insolaciji. U godišnjem bilansu, 70 odsto proizvodnje SE ostvari se u razdoblju april-septembar.

Ostvareni faktor korišćenja snage SE u februaru 2024. je iznosio 4,9 odsto. Vidljiva je dnevna povećana proizvodnja zbog produžetka dana (insolacije) tokom februara.

Ostale karakteristike elektroenergetskih prilika za februar 2024.

Maksimalni dnevni promet je iznosio 71.774 MWh, maksimalna dnevna potrošnja je iznosila 56.670 GWh. Prenosna i distributivna mreža su sve dobro izdržale. Zbog više ostvarene temperature vazduha za 4,6 °C u odnosu na prosečnu, potrošnja električne energije za grejanje je bila manja za 36 GWh u odnosu na uobičajenu potrošnju u februaru.

Prosečna satna cena u februaru ove godine je iznosila 67,19  €/MWh, a u februaru prošle godine 145,60  €/MWh, što je smanjenje za 78,40 €/MWh, odnosno 53,9 odsto.

Vidljiv je pad cena u 2023. godini koji se nastavlja i u 2024. godini.

Izvor: OIE Hrvatska

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti