Novi zahtevi za subvencije za kupovinu električnih i hibridnih vozila od 2021. godine

Foto-ilustracija: Pixabay

U skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon ( hibridni pogon) (“Službeni glasnik RS, broj 27/20), Ministarstvo zaštite životne sredine od marta ove godine subvencionira kupovinu električnih i hibridnih vozila.

Imajući u vidu da je Pravilnikom o sistemu izvršenju budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ 20/20) regulisano da se zahtevi za preuzimanje obaveze za tekuću budžetsku godinu, moraju uneti u informacioni sistem izvršenja budžeta najkasnije do 15. decembra tekuće godine, a da razmatranje i rešavanje prispelih predmeta po pitanju subvencionisane kupovine vozila po proceduri zahteva minimalno 15 radnih dana, Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa navedenim propisima, od 27. novembra 2020. godine neće primati nove zahteve za sprovođenja subvencionisane kupovine električnih i hibridnih vozila, a koji se mogu uzeti u obradu do kraja 2020. godine.

Podsetimo, sredinom marta ove godine  Vlada  je  donela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon).

Foto-ilustracija: Unsplash (Jan Kaluza)

Ovom uredbom neposredno se podstiče korišćenje ekološki prihvatljivog vida transporta, u okviru sprovođenja mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, i u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine.

Uredbom se propisuje da pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila nemaju pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 94/19).

Sredstva za subvencionisanu kupovinu vozila dodeljuju se za kupovinu jednog vozila. Podsticajna sredstva u 2020. godini dodeljuju se do iznosa od 120.000.000 dinara.

Više o ovoj temi, možete pročitati OVDE.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti