Novi “Plan kvaliteta vazduha” od sledeće godine

Foto-ilustracija: Pixabay

Gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević podsetila je da je Plan kvaliteta vazduha strateški dokument koji se donosi na duži period, te da je prethodni ispunjen sa 90 odsto, a da će novi plan Skupština grada doneti naredne godine nakon javnog uvida i saglasnosti resornog ministarstva.

Obaveza Gradskog zavoda za javno zdravlje jeste da o kvalitetu vazduha izveštava grad na dnevnom nivou, te iako se ova oblast tiče nadležnosti više sekretarijata, Sekretarijat za zaštitu životne sredine jeste onaj koji registruje problem, stavlja ga u naredni plan i verifikuje ko su zagađivači i kakve promene treba da se dese, dodala je ona.

“Vrlo je važno naglasiti da poslednjih godina granične vrednosti čestica koje se prate, a to su sumpor-dioksid, azot-dioksid i ozon, nijednom nisu prekoračene. Dolazi do povećanja i to u kratkom satnom vremenskom periodu, kada su gužve i slično, ali ne i do prelaženja graničnih vrednosti. Kada govorimo o PM10 česticama, one se javljaju najviše ujutro i uveče, a nekad i tokom čitavog dana ukoliko je jako grejanje i atmosferski pritisak”, kazala je Ivana Vilotijević.

Više od četiri milijarde kubika deponijskog gasa otišlo je protekle četiri decenije u vazduh iz deponije u Vinči, ali kada za dva meseca krene zatvaranje deponije, to će se zaustaviti, ukazala je sekretarka.

“Taj gas će se koristiti za proizvodnju električne energije i više se vazduh neće zagađivati, odnosno pi-em čestice i metan se neće oslobađati u vazduh. Dakle, to je najveća dobit ovog projekta”, navela je Ivana Vilotijević.

Ona je najavila i da će naredne godine dve merne stanice u lokalnoj mreži oko Vinče biti postavljene, da bi podaci bili što precizniji.

Jedna od važnih mera jeste još intenzivnija saradnja resornih sekretarijata i komunalnih preduzeća, pa se očekuje da će „Gradska čistoća” i „Zelenilo – Beograd” pojačati s jedne strane pranje ulica, a sa druge ozelenjavanje. Sve opštine imale su obavezu da dostave parcele za pošumljavanje, tako da će se i na manjim lokacijama nadalje Beograd pošumljavati.

Izvor: Grad Beograd

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti