Mobilna automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha puštena u rad u Šapcu

Foto-ilustracija: Pixabay

Mobilna automatska stanica za kontrolu kvaliteta vazduha postavljena je i puštena u rad na gradskom trgu u Šapcu.

Opremljena je najsavremenijom opremom za merenje koncentracije polutana u vazduhu.

Narednih 30 dana građani i stručne institucije moći će da prate kakvog je kvaliteta vazduh u ovom gradu.

U realnom vremenu, svakoga sata, biće dostupni podaci o koncentraciji sumpor-dioksida, azot-dioksida, ugljen-monoksida i suspendovanih čestica do 10 i do 2.5 mikrona, a moći će da se vide na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Rezultati ovih indikativnih merenja će pomoći u sagledavanju potreba za detaljnijim, kontinuarnim monitoringom u cilju smanjenja uticaja aerozagađenja na zdravlje ljudi. 

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti