Monitoring vode od izuzetne važnosti

Foto-ilustracija: Pixabay

Od 23. do 24. oktobra 2017. godine u Beogradu se održava međunarodni skup TAIEX Workshop on Environmental Monitoring.

U okviru skupa predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine imaju tematske prezentacije o dosadašnjim postignućima i pravcima daljeg razvoja monitoringa kvaliteta voda pod nazivom Monitoring in Serbia, state-of-art and plans for improvement – lessons learned.

Kako je saopšteno, potreba za monitoringom fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških pokazatelja u okviru sistema upravljanja vodama je osnovno polazište za utvrđivanje uspešnosti politike zaštite voda od zagađivanja. Utemeljenost političkih odluka je stoga povezana sa pouzdanošću programa monitoringa. Agencija za zaštitu životne sredine počev od 2012. godine sprovodi monitoring kvaliteta površinskih voda u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodi EU (WFD 2000/60/EC).

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti