Kvalitet zemljišta u Novom Pazaru zadovoljavajući, pokazuje Izveštaj o analizi zemljišta

Foto: novipazar.rs

Merenjem kvaliteta zemljišta utvrđeno je da u Novom Pazaru koncentracija opasnih i štetnih materija ne prelazi granične vrednosti, izuzev nikla u neznatnoj meri.

U zaključku izveštaja stoji da ove vrednosti ne prelaze remedijacionu vrednost, odnosno da nije potrebno da se preduzimaju mere. Merenje je vršeno tokom decembra prošle godine na 7 reprezentativnih lokacija, a radio ga je Institut za zaštitu na radu, ad Novi Sad, ovlašćen za ove poslove.

Buka je merena na 13 mesta i utvrđeno je da prelazi granične vrednosti tokom dana na 3 lokacije.

izvor: novipazar.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti