Pokrajinski sekretarijat dodeljuje sredstva za čistije i zelenije škole

  0
  Foto-ilustracija: Pixabay (Wokandapix)

  Cilj i predmet javnog poziva 

  Cilj javnog poziva za dodelu sredstava za učestvovanju u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ (u daljem tekstu: Javni poziv) jeste postizanje čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Predmet javnog poziva jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta „ Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

  Visina i namena sredstava

  Bespovratna finansijska  sredstva koja se dodeljuju po ovom Javnom pozivu iznose  600.000,00 dinara i namenjena su za zakup prostora, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala za učesnike i nastavnije koji su učestvovali na projeketu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

  Pravo na učešće na javnom pozivu

  Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje imaju zaključen Protokol o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o programu „za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

  Uslovi za učešće na javnom pozivu

  -Da je izrađen program „Za čistje i zelenije škole u Vojvdini“;

  -Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda  za  2021. godinu;

  -Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;

  -Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu;

  -Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

  Potrebna dokumentacija

  Prilikom podnošenja prijave podnose se sledeća dokumenta:

  -fotokopiju upisa u registar agencije za privredne registre

  -fotokopija potvrde o poreskom indentifikacionom broju

  -program (potpisan i pečatiran)

  -potvrda nadležne poreske uprave o nepostojanju obaveza iz javnih prihoda za 2021. godinu

  -fotokopija lične karte odgovorne osobe podnosioca prijave

  -fotokopija kartona deponovanih potpisa od Uprave za trezor

  Isplata bespovratnih sredstava

  Sredstava će se isplaćivati na osnovu ugovora između Pokrajinskog sekretarijata i korisnika sredstava.

  Korisnik sredstava je dužan da pravda sredstva računima i izvodima od strane banke o plaćanju, zaključenim ugovorima kao i dostavi narativni izveštaj o održanim aktivnostima.

  Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

  Organizator ima obavezu da ‒ tokom trajanja aktivnosti ‒ uočljivo istakne da je dobio finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata.

  Kontakt

  Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4105 od 10 do 14 časova.

  PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

  Izvor: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo