Konkurs za korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u javnim objektima

psemr

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je 30. septembra 2015. godine javni konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu potrošne tople vode u objektima javne namene.

Na konkurs se mogu prijaviti javne ustanove sa teritorije AP Vojvodine, a sredstva mogu biti iskorišćena za nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu potrošne tople vode putem solarnih kolektora sa pratećim instalacijama pri čemu je obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu, adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode i nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora sa pratećim instalacijama, kao i za rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima.

Ukupan iznos za dodelu sredstava iznosi 30 miliona dinara, a maksimalni iznos sredstava koji može biti dodeljen jednom projektu je 4 miliona dinara. Jedna ustanova može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar 2015. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

foto: psemr.vojvodina.gov.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti