Konkurs Ministarstva zaštite životne sredine dodeljuje 400 miliona dinara za čistiji vazduh

Foto-ilustracija: Unsplash (Marcin Jozwiak)

„Borba za čist vazduh je jedna od najvažnijih u Ministarstvu koje vodim i odlučni smo u nameri da podstaknemo lokalne samouprave da hitno reaguju i što pre krenu u rešavanje ovog problema. Rok za prijavu na sva tri konkursa je 16. februar 2021. godine. Jednim konkursom opredelili smo 200 miliona dinara za obnovu starih kotlarnica, čime ćemo smanjiti zagađenje vazduha, za drugi konkurs obezbedili smo 100 miliona dinara za projekte sufinansiranja smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, a za treći konkurs 100 miliona dinara za pošumljavanje, kako bismo poboljšali kvalitet vazduha širom Srbije. Delujemo istovremeno na više frontova“, precizirala je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Pravo da se prijave na raspisane konkurse imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine u Srbiji. Konkursima je predviđeno da Ministarstvo zaštite životne sredine finansira 80 odsto opravdanih troškova projekta, dok učešće korisnika iznosi 20 odsto.

Odluku o projektima koji će biti sufinansirani doneće posebna konkursna komisija, a ministarka Vujović će u narednim danima formirati tri takva tela prilagođena svakom konkursu.

Projekti će biti birani prema unapred utvrđenim kriterijumima, a preliminarna rang lista biće objavljena na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i eUprave, u roku od najviše 60 dana od isteka roka za prijavu.

Kada je reč o konkursu za nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, kao i individualnih ložišta, neki od najvažnijih kriterijuma su značaj projekta za životnu sredinu, stepen uticaja i ugroženosti životne sredine. Glavni kriterijumi konkursa za sufinansiranje projekata pošumljavanja degradiranih, zaštićenih, javnih i drugih površina gde postoji takva potreba, biće opšti uticaj na životnu sredinu i stepen razvijenosti lokalne samouprave.

Više informacija i potrebna konkursna dokumentacija dostupni su OVDE.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovali su 22. januara, drugi krug javnih konsultacija o Planu kvaliteta vazduha za Beograd, putem platforme Zoom.

Ovaj događaj predstavlja nastavak javnih konsultacija koje su RERI i BOŠ pokrenuli u decembru 2020. godine, sa ciljem da se javnost uključi u proces izrade novog Plana kvaliteta vazduha za Beograd.

Reč je o dokumentu od izuzetnog značaja, budući da je grad Beograd suočen sa permanentnim zagađenjem vazduha, da koncentracije zagađujućih materija višestruko premašuju dozvoljene granične vrednosti, da je zagađen vazduh jedna od primarnih pretnji po javno zdravlje stanovništva, koji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, rezultira sa oko 1800 prevremenih smrti građana Beograda i da bi postojeći nivo zagađenja rezultirao u daljem skraćivanju životnog veka stanovnika Beograda – procenjenih preko 75.000 izgubljenih godina života (YLL) za stanovnike Beograda u narednih deset godina.

U pogledu sadržaja Nacrta Plana, učesnici su se saglasili da Nacrt Plana ne ispunjava osnovne standarde i potrebe, odnosno nije izrađen u skladu sa Zakonom.

Zakon o zaštiti vazduha, kao i prateći Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha, daju precizne standarde i smernice u pogledu sadržaja ovih dokumenata, koje ovaj Nacrt na ispunjava. Nacrtu plana nedostaju sledeći elementi: vizija smanjenja zagađenja kvaliteta vazduha, analiza mera u pogledu dobiti i troškova, analiza uticaja zagađenja vazduha na zdravlje građana, precizni indikatori i rokovi za realizaciju mera, procena planiranog poboljšanja kvaliteta vazduha i vremenskog perioda potrebnog za dostizanje tih ciljeva.

Pored toga, Nacrt Plana ne nudi ni precizan inventar emisija zagađenja. Nacrtom Plana se kao jedna od mera tek predviđa izrađivanje detaljnog inventara, što bi moralo prethoditi Nacrtu Plana.

Reri je takođe, podneo krivičnu prijavu protiv privrednog društva SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR („Ziđin Bor Koper“), kao i odgovornog lica u pravnom licu (direktora privrednog društva) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zagađenje životne sredine, propisanog članom 260. Krivičnog zakonika („KZ“).

Kršenjem Zakona o zaštiti vazduha kojim je zabranjeno prekoračenje graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu, kao i Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, kojom je propisana dozvoljena granična vrednost nivoa sumpor dioksida u vazduhu od 350 μg/m3 u jednom satu, a imajući u vidu činjenicu da se navedena vrednost ne sme prekoračiti više od 24 puta u jednoj kalendarskoj godini, od strane osumnjičenog „Ziđin Bor Koper“ je došlo do izvršenja krivičnog dela Zagađenje životne sredine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti