Kogenerativno postrojenje na biomasu za Padinsku Skelu

padinska skela biomasa

U četvrtak 25. septembra 2014. godine potpisan je ugovor o izradi tehničke, tehnološke i ekološke dokumentacije koja je potrebna za dobijanje građevinske dozvole za projekat kombinovane elektrane na biomasu u Padinskoj Skeli. Ugovor su potpisali Sekretarijat za energetiku grada Beograda, preduzeće „PKB – Zelena energija“ iz Padinske Skele i konzorcijum koji čine kompanija „Mašinoprojekt Kopring“ A.D. iz Beograda i kompanija „Polytechnik“ iz Austrije.

Planirano je da bude izgrađena kombinovana elektrana na biomasu koja će proizvoditi električnu i toplotnu energiju. Električna energija će se predavati „Elektroprivredi Srbije“, a toplotnom energijom će se zagrevati Osnovna škola „Olga Petrov“ u Padinskoj Skeli, bolnica „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu i dva plastenika „PKB-a“ površine dva hektara. Ove dve javne ustanove biće i rekonstruisane čime će se unaprediti njihova energetska efikasnost.

Međudržavnim sporazumom između Vlade Republike Srbije, grada Beograda i Vlade Švajcarske Konfederacije iz 2012. godine predviđeno je da izgradnja ovog postrojenja bude zajednički finansirana. Tačnije, izgradnju kombinovane elektrane na biomasu i rekonstrukciju škole i bolnice finansira će Vlada Konfederacije Švajcarske sa 6,4 miliona evra, dok će grad Beograd će sa 1,5 miliona evra finansirati izgradnju toplovodne mreže od elektrane do bolnice i škole.

Rok za dostavu potrebne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole iznosi 5 meseci, nakon čega će biti raspisan međunarodni tender za nabavku opreme i izvođača radova.

U planu je da se rekonstrukcija bolnice i škole završi do kraja septembra 2015. godine, dok bi izgradnja postrojenja za biomasu bila završena do kraja 2016. godine.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti