Ko je odgovoran za „ekološku katastrofu“ kod Kovilova?

Foto: EKO-Pančevački rit

Fotografije koje izazivaju nevericu i mučninu pre nekoliko dana obišle su društvene mreže, a mediji i dalje pomno prate slučaj deponije svinjskih leševa koja se nalazi na svega deset kilometara od centra Beograda.

Zoran Janković iz udruženja EKO-Pančevački rit istakao je za Energetski portal da je ovaj slučaj prijavljen Veterinarskoj inspekciji 4. marta ali je odgovor usledio tek nakon tri nedelje.

On je dodao da se u odgovoru Veterinarske inspekcije navodi da nisu uočeni ostaci životinja već samo velike humke zemljišta i komunalni otpad. Takođe se navodi i da je slučaj prosleđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove jer više nije u naležnosti Veterinarske inspekcije.

Od Sekretarijata za inspekcijske poslove smo, sa druge strane, dobili odgovor da komunalna inspekcija Sekretarijata nije ovlašćena da naloži uklanjanje leševa uginulih životinja koje se navodno nalaze u blizini farme svinja „Vizelj“, već se oni mogu ukloniti isključivo po nalogu veterinarskog inspektora.

„Zakona o upravljanju otpadom propisuje da se odredbe ovog Zakona, u meri u kojoj je upravljanje otpadom uređeno drugim propisima, ne primenjuju na leševe životinja koje nisu zaklane, kao i na ubijene životinje u cilju iskorenjivanja epizootične bolesti, a koje su odložene u skladu sa propisima u oblasti veterinarstva“, navodi se u odgovoru Sekretarijata.

Kada je u pitanju pomenuti komunalni otpad, Sekretarijat ističe da će komunalni inspektori ovog Sekretarijata u skladu sa svojim nadležnostima za uklanjanje navedenog otpada pokrenuti upravni postupak.

Janković ističe da su članovi udruženja EKO-Pančevački rit podneli primedbu na odgovore Veterinarske inspekcije i Sekretarijata za inspekcijske poslove, te da se dalji odgovor očekuje.

„Želimo da nam kažu zašto nisu objavili da ima mrtvih životinja jer mi imamo fotografije kao dokaze, a imamo i svedoke. Čak je i veterinarski ispektor 9. marta sa nama obišao teren i uverio se u istinitost naših tvrdnji, a potom je o tome obavestio inspekciju. Sada se u medijima spominje kako je Veterinarska inspekcija na pomenutoj lokaciji izvršila dezinfekciju i deratizaciju, ali zašto bi to radili ukoliko nema leševa?“, pita se Janković.

On dodaje i da je odlaganje životinjskih leševa na ovaj način stara praksa pri čemu se iskopa malo dublja raka i u nju se bacaju životinjski leševi koji se potom prekriju tanjim slojem zemlje. Ovoga puta su, kaže Janković, stare leševe prekrili novim leševima i tako stvorili pravu ekološku katastrofu.

„Vlasnik farme Vizelj pravda se da je za ovo odgovoran stari vlasnik, ali to ne može biti tačno jer smo na licu mesta videli da se tu radi o nedavno uginulim životinjama, a ima i starih od kojih su ostale samo kosti. Uostalom, ako je znao da stari vlasnik pravi deponiju mrtvih svinja, zašto ga nije prijavio nadležnoj inspekciji?“, precizirao je Janković.

On dodaje i da je zabrinut za zdravlje građana jer se postavlja pitanje šta je uzrokovalo ovaj masovni pomor svinja, kao i da li je meso koje je sa ove farme stiglo na trpeze građana ispravno.

Janković kaže da bi Veterinarska inspekcija trebalo da uzme uzorke sa mrtvih svinja i to utvrdi, mada mu nije poznato da li je Veterinarska

Foto: EKO-Pančevački rit

inspekcija to i učinila. Ipak, budući da se u odgovoru inspekcije demantuje postojanje bilo kakvih leševa na pomenutoj lokaciji, odgovor se nameće sam.

Još jedno pitanje, na koje za sada nema odgovora, je i šta se dogodilo sa prikolicom punom životinjskih ostataka koja se takođe može videti na fotografijama? Janković ističe da je prikolica koju su fotografisali članovi udruženja brzo uklonjena, ali je pitanje gde.

„Vlasnik farme nema gde da skloni tu prikolicu osim negde u mešaonu hrane, a ovo je nešto što bi inspekcija hitno morala da utvrdi“, rekao je Janković.

Farma „Vizelj“ zagađuje vode?

Zoran Janković dodao je da postoji još jedan ekološki problem kada je u pitanju farma „Vizelj“ jer, kako kaže,  otpadne vode sa ove farme zagađuju okolne podzemne i nadzemne vode.

Povodom ovoga nam je stigao i odgovor iz Sekretarijata za inspekcijske poslove gde se navodi da je obilaskom lokacije utvrđeno da se otpadne vode sa farme sistemom kišne kanalizacije sprovode u obodni kanal.

Oni dodaju i da je na osnovu utvrđenog stanja inspektor za zaštitu životne sredine naložio farmi da preko ovlašćene organizacije izvrši ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, te da izveštaj dostavi inspektoru na uvid.

„Po dostavi originalnog izveštaja i razmatranja istog, inspektor za zaštitu životne sredine ovog sekretarijata će preduzeti dalje mere iz okvira svojih nadležnosti. Naglašavamo da je na predmetnoj farmi svinja vršen inspekcijski nadzor i od strane vodne inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove, prilikom čega je nadziranom subjektu naloženo pribavljanje vodne dozvole, na osnovu Zakona o vodama“, navodi se u odgovoru Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Milena Maglovski

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti