Kako do održivijeg građevinskog sektora

Foto: ljubaznošću Dragane Korice;

Građevinski sektor u Srbiji je po obimu među najjačim privrednim granama i ostvaruje značajan rast investicionih radova. Prema globalnoj statistici, u gotovo svemu zauzima vodeću negativnu poziciju u kontekstu uticaja na životnu sredinu i klimu sa skoro 50 odsto udela kada je reč o potrošnji energije, emisijama štetnih gasova, kao i upotrebi prirodnih resursa u ovoj oblasti – od čega je pijaća voda 14 odsto, ali i generisani otpad i drugo. Upravljanje građevinskim sektorom na održiv način važan je uslov za održiviju budućnost. O Savetu zelene gradnje Srbije i tome kako doprinose stvaranju ovakve budućnosti, za Magazin Energetskog portala govori Dragana Korica, izvršni direktor Saveta.

Savet zelene gradnje Srbije osnovalo je osam kompanija iz sektora građevinarstva 2010. godine. Kompanije su imale veliku svest i zajedničke vrednosti, prepoznavajući da je okret ka održivosti neizbežan, kao i odgovornost prema društvu, životnoj i izgrađenoj sredini. Prateći pravac građevinskog sektora koji se već tada intenzivno razvijao u drugim delovima sveta, ali i želju da ostvare neophodan i osetan pozitivan efekat na svoju lokalnu sredinu i zajednicu, dovelo je do toga da se Savet priključi globalnom pokretu zelene gradnje i time pojača prvobitno postavljene ciljeve.

– Danas Savet broji preko 50 članova koji znaju zašto je graditi ’zeleno’ neminovan i nepovratan pravac kome svi treba da težimo i koji svojim članstvom i aktivnostima unutar njega utiru taj put. Od osnivanja do danas Savet je prešao veliki put. U prethodnih 14 godina su se mnoge stvari promenile, i lokalno i globalno, a teme klimatskih promena, zelene tranzicije i održivosti su se tokom tog perioda iskristalisale kao ključne i neizbežne. Ono što smo naučili je da se sa ovim gorućim pitanjima moramo suočiti svi zajedno, na planetarnom nivou – kaže Korica.

U FOKUSU:

Foto-ilustracija: Pixabay

Članstvo u Svetskom savetu zelene gradnje omogućilo je ne samo da se bude u toku sa aktuelnim pitanjima i problemima već i rešenjima, te da se ide u korak sa najsavremenijom mišlju i inovacijama u vezi sa održiviom izgrađenom sredinom. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture imenovalo je u jednom trenutku Savet zelene gradnje Srbije za „krovnu organizaciju za sva pitanja vezana za zelenu gradnju“, što ne shvataju olako, ali to predstavlja potvrdu njihovog dosadašnjeg rada i postignutih rezultata.

Ova organizacija, pored toga što je član Svetskog saveta zelene gradnje, ujedno je i član Evropske regionalne mreže (ERN) u čijem radu aktivno učestvuju. Njihovi predstavnici iz redova članova Saveta u Srbiji učestvuju u tematskim radnim grupama Svetskog saveta, kao i na događajima Svetskog saveta, ali ih organizuju i u lokalu, poput Svetske nedelje zelene gradnje. Pored toga, njihovi članovi svojom ekspertizom doprinose i publikacijama i međunarodnim projektima na kojima učestvuju kroz ERN.

Ova globalna mreža pruža im mogućnost da na lokalnom nivou donose sve relevantne i aktuelne tendencije koje se odnose na neophodnu tranziciju građevinskog sektora i izgrađene sredine.

– Naravno, izvan ovog okvira imamo i direktnu komunikaciju i međučlansku saradnju sa mnogim pojedinačnim evropskim savetima. Primera radi, kroz takav oblik direktne saradnje nedavno smo obezbedili da dva člana Saveta zelene gradnje Srbije besplatno prođu kroz obuku sertifikacije nemačkog DGNB sertifikacionog sistema – navodi Korica.

Promocija održivosti

Foto-ilustracija: Pixabay (Văn Hồng Phúc Bùi)

Građevinski proizvodi se u velikoj meri oslanjaju na prirodne resurse. Globalna statistika kaže da je to 50 odsto, a tih resursa je sve manje. U odnosu na navedeno, njihova osnovna uloga je promocija neophodne transformacije građevinskog sektora u pravcu održive gradnje, kao i ukazivanje na činjenice da je ovaj sektor jedan od najprijemčivijih za implementaciju i inovaciju modela cirkularnosti. Neophodna je promena i iz ugla energije i emisija povezanih sa sredinom, a u skladu sa pratećom krizom izazvanom nedostatkom energije i prevelikom zastupljenošću emisija. Ovakva promocija ostvaruje se kroz konferencije, panele, radionice, vebinare.

Savet učestvuje i u aktivnostima drugih organizacija i institucija sa kojima deli srodne teme, kao i sa državnim institucijama, ministarstvima i svim relevantnim zainteresovanim stranama. Savet je takođe uključen u praćenje regulative, a posebno u nacrte zakona i pravilnika.

Priredila: Katarina Vuinac

Tekst u celosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala ODRŽIVA ARHITEKTURA I FINANSIRANJE ZELENE GRADNJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti