JVP ,,Vode Vojvodine“ preduzimaju mere sprečavanja ekološke katastrofe na Čonopljanskom jezeru

Foto-ilustracija: Pixabay (rschaubhut)

Zbog presušivanja jezera koje je prouzrokovano visokim temperaturama i najvećom sušom od 2012. godine, Riblji fond na akumulaciji ,,Čonoplja’’ se izmešta po hitnom postupku. Translokacija ribe obaviće se sutra, a do premeštaja na drugu lokaciju, odnosno najbližeg kanala Hs DTD, ribe će biti smeštene u specijalizovane bazene sa kiseonikom. Translokacija će se obaviti uz poštovanje svih potrebnih procedura kao i uz inspekcijski nadzor.

Na sajtu JVP ,,Vode Vojvodine’’ navode da je pomor ribe prijavljen juče ujutru i da se ovakva akcija, u cilju spašavanja ribljeg fonda, preduzima prvi put nakon više od decenije. Tostolobike preko 10 kilograma zahtevaju veću količinu kiseonika, zbog čega su osetljive vrste, a ujedno predstavljaju najviše uginulih jedinki.

Ovo jezero se snabdeva vodom isključivo iz atmosferskih padavina, a akumulacija ne može da se dopunjava vodom iz prirodnih vodotoka ili kanalske mreže, zbog čega problem zabrinjavajućeg spuštanja nivoa vode usled visokih temperatura traje godinama. Sušenju akumulacija takođe doprinosi i neodgovoran odnos poljoprivrednika, zbog toga što samoinicijativno buše bunare, bez sprovođenja zakonske procedure.

JVP ,,Vode Vojvodine’’ zbog toga aktivno rade na projektu njenog povezivanja sa kanalom Hs DTD ,,Vrbas-Bezdan’’. Akumulacija „Čonoplja“ će postati deo budućeg podsistema „Telečka“, iz kojeg će se vodom snabdevati severna Bačka, navodi se na sajtu JVP ,,Vode Vojvodine’’.

U okviru ovog projekta gradiće se i pet crpnih stanica, tri izlivne građevine, veliki broj ustava i propusta, a kanalska mreža će biti duga preko 50 kilometara. Projektom će biti omogućeno navodnjavanje 25.144 hektara, a akumulacija ,,Čonoplja’’ će postati veštačka, zbog čega više neće zavisiti od atmosferskih i klimatskih uslova. Za ovaj projekat je trenutno u pripremi projektno-tehnička dokumentacija, a celokupna investicija koštaće više od 4,5 milijardi dinara.

U cilju istinitog informisanja na sajtu JVP ,,Vode Vojvodine’’ se napominje da na brani akumulacije „Čonoplja“ ne postoje nikakva oštećenja niti curenja vode, te da informacija koju su preneli pojedini mediji ne odgovara činjeničnom stanju.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti