JP „Srbijašume“ na Generalnoj skupštini EUSTAFOR-a u Briselu

Foto: srbijasume.rs

U Briselu je održana 12. sednica Generalne skupštine Evropskih državnih šumarskih organizacija – EUSTAFOR. JP „Srbijašume“ je aktivno učestvovalo u radu kao nova punopravna članica. Uobičajeno je da novi članovi predstave svoju organizaciju Generalnoj skupštini Evropskih državnih šumarskih organizacija.

Delegaciju JP „Srbijašume“ su činili Bojan Marković, šef Kabineta direktora i Ješa Erčić, izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma i ostalih resursa.

U okviru sednice održan je seminar na temu „Vrednosti vrednosti šuma“, uz podršku dvanaeste Generalne skupštine Evropskih državnih šumarskih organizacija (EUSTAFOR). Zaključeno je da bi politika EU trebalo bolje da prepozna višestruke vrednosti šumarstva. Predstavnici rukovodilaca evropskih državnih organizacija za upravljanje šumama razgovarali su sa kreatorima politike i zainteresovanim stranama o važnosti multifunkcionalnog šumarstva kao javnog dobra i o tome kako osigurati pružanje usluga šumskih ekosistema. Cilj seminara bio je podsticanje dijaloga između politike, prakse i istraživanja o mogućnostima upravljanja, koje mogu povećati inovativnost i privući investicije u sektor, uz puno korišćenje šuma koje pružaju višestruka dobra i usluge.

Isporuka višestrukih šumskih usluga zahteva dobru ekonomsku osnovu. Duboko smo ubeđeni da bi jaka biološka struktura zasnovana na šumama trebalo da obuhvati dimenziju upravljanja ekosistemom i pravilno oceni pružanje usluga, izjavio je Piotr Borkovski, izvršni direktor EUSTAFOR-a. Seminaru su prisustvovali kreatori visoke politike EU i zainteresovane strane.

Učesnici su imali priliku da komuniciraju o tome kako vrednovati usluge ekosistema koje pružaju šume za potrebe društva. Po mišljenju EUSTAFOR-a, politika EU koja se odnosi na bioekonomiju i ruralni razvoj, treba bolje da prepozna dimenziju upravljanja ekosistemom. Istovremeno, ekološka politika mora jasno da prepozna multifunkcionalnost održivog upravljanja šumama.

Šume pokrivaju više od 40 odsto zemljišta EU. Ona obezbeđuje bioekonomiju sa obnovljivim materijalima, kao i osnovnim uslugama ekosistema. Pružanje mnogih usluga od šumskih ekosistema nije uvek priznato i pravilno vrednovano. Državne organizacije za upravljanje šumama neprestano nastoje da uravnoteže ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju vodeći računa o zajedničkom dobru koje predstavljaju naše šume, zaključak je sa seminara.

izvor: srbijasume.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti