Javni uvid Plana detaljne regulacije Preljina – Konjevići i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Foto: MOMAR032/ Wikipedia

Gradska uprava za urbanizam Grada Čačka oglašava javni uvid Plana detaljne regulacije Preljina – Konjevići i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Javni uvid plana detaljne regulacije (tekstualni i grafički deo) i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu održaće se u trajanju od 30 dana, od 10. novembra do 11. decembra ove godine.

Plan detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu biće izloženi na javni uvid u prostorijama Gradske uprave za urbanizam Grada Čačka, svakog radnog dana od 8 do 14 časova uz prisustvo predstavnika stručne službe, u centralnom holu zgrade Grada i na sajtu Grada Čačka.

U toku trajanja javnog uvida, sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu da podnesu svoje primedbe isključivo u pisanom obliku na Plan detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu i dostave ih stručnoj službi Gradske uprave za urbanizam Grada Čačka, na šalter broj 8, pisarnice Grada Čačka ili putem pošte.

Komisija za planove Grada Čačka zaseda na javnoj sednici dana 25. decembra ove godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine Grada Čačka, kada će biti razmotrene dostavljene primedbe tokom javnog uvida. Zasedanju Komisije će prisustvovati predstavnici obrađivača. Radu Komisije mogu da prisustvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti