Hrvatska radi na uvođenju štedljive javne rasvete

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske radi na nacionalnom programu energetske sanacije javne rasvete, kako bi se smanjila potrošnja energije u tom segmentu.

Predlog programa trebao bi da analizira postojeće stanje sistema javne rasvete u državi i razvije inovativne mehanizme finansiranja radi korišćenja sredstava iz dostupnih evropskih strukturnih i investicionih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Do sada je modernizacija sistema javne rasvete bila podsticana iz Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, koji je u to uložio 150 miliona kuna, a lokalne samouprave koje su iskoristile sredstva uštedele su tridesetak miliona kuna na energetski efikasnoj rasveti. Plan države je da do 2020. godine u potpunosti uvede štedljivu javnu rasvetu na saobraćajnicama i javnim površinama.

U toku je i izrada predloga novog Zakona o zaštiti od svetlosnog zagađenja, kako bi se utvrdili standardi upravljanja rasvetom i utvrdile mere zaštite od prekomerne rasvete kako bi se zaštitila priroda i ljudi od svetlosnog zagađenja.

izvor: energetika-net.com

foto: osjecka.com

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti