Energetskim uštedama do konkurentnijeg turizma

Foto-ilustracija: Pixabay

U sklopu zagrebačkog sajma investicija Rexpo 2017, u organizaciji Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost održana je panel diskusija o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u turizmu. U diskusiji su predstavljene sve mogućnosti finansiranja projekata i iskustva na realizovanim projektima koja pokazuju značajne mogućnosti energetskih ušteda.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Dubravko Ponoš izjavio je da je Fond do sada uložio 1,6 milijardi kuna u projekte energetske obnove, od kojih je deo sigurno koristio i obnovljive izvore energije. Dodatno je 15,6 miliona kuna investirano isključivo u turistički sektor upravo za tu namenu. On je istakao da će biti potrebno razvijati infrastrukturu kao što su stanice za punjenje električnih vozila ili sistemi javnih bicikala.

Željko Uhlir, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva i prostornog uređenja predstavivši programe energetske obnove je istakao kako svi ti projekti uključuju i mere korišćenja obnovljivih izvora energije. Takvom energetskom obnovom i primenom obnovljivih izvora energije smanjuju se troškovi, ali i postiže edukativan učinak, a mislim da je pozitivno da država pokaže sve prednosti obnove i obnovljivih izvora upravo na vlastitom primeru, zaključio je Uhlir.

Miroslav Madžar, izvršni direktor kompanije Jolly JBS je u sklopu panela predstavio projekat izgradnje Hotela Olympia iz Vodica vredan 170 miliona kuna, koji je primenom mera energetske efikasnosti i sistemima za korišćenje obnovljivih izvora energije postigao milionske uštede. Instalacija prvih 300 kw solara je bila investicija od 800 hiljada kuna. Projekat smo sproveli u saradnji s Fondom i već u prvoj godini nam je ušteda na energentima bila gotovo 50 odsto investicije. Sada imamo zgradu energetskog razreda A, fotonaponsku elektranu, sisteme za zagrevanje vode, a planiramo nastaviti sa drugim merama poput prikupljanja kišnice, zaključio je Madžar.

izvor: fzoeu.hr

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti