EEA: Rešenja zasnovana na prirodi imaju ključnu ulogu u izgradnji klimatske otpornosti Evrope

Foto-ilustracija: Pixabay (herbert2512)

Rešenja zasnovana na prirodi, kao što je obnova močvara u područjima podložnim poplavama ili zelena infrastruktura za smanjenje efekata toplotnih ostrva u gradovima treba da se povećavaju i prošire, kako bi se Evropi pomoglo da se bolje nosi sa uticajima klimatskih promena, pokazuje brifing Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) „Skaliranje rešenja zasnovanih na prirodi za otpornost na klimu i obnovu prirode“.

Brifing procenjuje trenutno stanje projekata prilagođavanja klimi i kako oni mogu povećati otpornost društva i biodiverzitet. Otkriveno je da trenutno postoji ograničeno iskustvo širom Evrope u proširenju rešenja zasnovanih na prirodi. Pored toga, nedostatak standarda za procenu i praćenje predstavlja veliki izazov za repliciranje projekata i njihovu primenu na širem nivou.

Ključno proširivanje rešenja zasnovanih na prirodi

Ubrzavanje i povećanje ovakvih projekata biće od ključnog značaja za postizanje ciljeva politike EU, u vezi sa prilagođavanjem klimatskim promenama i izgradnju ukupne otpornosti, kako bi se bolje izdržali uticaji ekstremnih vremenskih događaja, kao što su toplotni talasi, poplave i požari.

Rešenja zasnovana na prirodi za prilagođavanje klimatskim promenama i smanjenje rizika od katastrofa takođe doprinose agendi EU za obnovu prirode u cilju bolje zaštite i vraćanja biodiverziteta. Primenjeni u velikim razmerama, oni mogu doprineti i poboljšati različite klimatske i ekološke ciljeve u urbanim i ruralnim oblastima.

Pročitajte još:

Troškovi i koristi

Potrebno je imati više uvida u faktore koji omogućavaju lokalni uspeh, ali i prepreke. Ovo zahteva sistemsko praćenje, izveštavanje i šeme evaluacije, kako bi se dugoročno informisalo o efektivnostima i efikasnostima rešenja zasnovanih na prirodi.

Foto-ilustracija: Pixabay

Troškovi i koristi od rešenja zasnovanih na prirodi moraju biti jasni zainteresovanim stranama i potencijalnim investitorima. Iako služe u višestruke svrhe, kvantifikacija društvenih i ekonomskih aspekata, uključujući raspodelu troškova i koristi među zainteresovanim stranama i dalje je ograničena.

Da bi se ostvario puni potencijal rešenja zasnovanih na prirodi, biće potrebno dalje ciljano upravljanje i koordinacija. Osim finansijskih podsticaja usvajanjem rešenja zasnovanih na prirodi, bilo bi koristi i od regionalnog planiranja zasnovanog na profilima rizika, katalogu već postojećih projekata i osnovnim informacijama o njihovoj trenutnoj primeni.

U okviru ovog brifinga EEA rezimirana su dva izveštaja, koje je uradio Evropski tematski centar EEA za prilagođavanje klimatskim promenama, a koji su se fokusirali na primenu rešenja zasnovanih na prirodi i potencijalu za povećanje njihovih nivoa. Ti izveštaji su: Okvir za procenu rešenja zasnovanih na prirodi za prilagođavanje klimatskim promenama i smanjenje rizika od katastrofa (2021), kao i Razumevanje potencijala skaliranja rešenja zasnovanih na prirodi (2022).

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti