Decenija NIS-ove podrške mladima, obrazovanju i nauci u Srbiji

Foto: NIS

Koliko je sticanje novih znanja važno govori činjenica da je kvalitetno obrazovanje jedan od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. U skladu sa tim, u modernom poslovnom svetu društveno odgovorne kompanije ulažu u obrazovanje svojih zaposlenih, ostvaruju saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama i povezuju se sa akademskom zajednicom i mladima.

Kompanija NIS kroz program “Energija znanja“ već deceniju učestvuje u unapređenju obrazovnog sistema u Srbiji i pruža podršku mladima, koji su budućnost naše zemlje. Cilj programa je da obezbedi stipendije najboljim studentima, da poboljša uslove za realizaciju nastave u školama i na fakultetima u Srbiji i da podrži akreditaciju obrazovnih profila za kojima postoji potražnja na tržištu rada.

Program „Energija znanja“ tako može da se pohvali značajnim rezultatima, kao što je više od 60 opremljenih učionica, kabineta i laboratorija na fakultetima i u školama širom Srbije, više od 130 stipendiranih studenata u Srbiji i Ruskoj Federaciji od kojih je više od 60 već zaposleno u kompaniji ili više od 100 medalja koje su naši talentovani mladi matematičari, fizičari i hemičari doneli sa međunarodnih olimpijada uz podršku NIS-a.

Pročitajte još:

Foto: NIS

Pored toga, prepoznajući potrebu da se nastavni program unapredi u skladu sa potrebama za kadrovima u naftnoj industriji, NIS je učestvovao u modifikaciji i akreditaciji studijskih programa na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, a pomaže i realizaciju programa na smeru „Naftno-petrohemijsko inženjerstvo“ na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. 

Navedeni rezultati nagrađeni su „Svetosavskom nagradom“ koju dodeljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. NIS je time postao prva kompanije u Srbiji koja je ponela ovo priznanje. 

U NIS-u navode da će nastaviti sa ulaganjima u obrazovanje i podršku mladim talentima, doprinoseći i na taj način ostvarivanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Izvor: NIS

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti