Data saglasnost za izgradnju deponije Kalenić

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, dalo je saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada Kalenić.

Nosilac projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom EKO – TAMNAVA Ub, podneo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada Kalenić na teritoriji SO Ub 2015. godine.

Nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti