Da li je mreža spremna da prihvati sve vetroparkove koji su u razvoju u Pančevu? – EMS tvrdi da jeste i sprema gradnju novog dalekovoda

Foto-ilustracija: Unsplash (Serge le Strat)

Kako je eKapija nedavno pisala, u Pančevu se trenutno razvija 8 vetroparkova ukupne planirane instalisane snage veće od 1.345 MW. Pitanje koje se nameće, pogotovo nakon prošlogodišnjih upozorenja, jeste da li prenosni sistem može da prihvati toliku snagu.

Krajem prošle godine, Elektroprivreda Srbije (EPS) i Elektromreža Srbije (EMS) poslale su dopis Ministarstvu rudarstva i energetike u kom navode da će uključivanje velikog broja solarnih elektrana i vetroparkova u elektroenergetski sistem ugroziti njegovu stabilnost.

Sada je priča, međutim, drugačija, barem za Pančevo. Kako eKapija saznaje u EMS-u, Pančevo jeste preopterećeno brojem zahteva, ali kako bi se ovi izazovi prevazišli, EMS AD je u investicioni plan uvrstio realizaciju dvosistemskog dalekovoda 400 kV od Čibuka 2 do TS Beograd 50 koji će u značajnoj meri rešiti ove probleme.

 

Uloženo 30 mil EUR u novu prenosnu mrežu

Kako kažu, u poslednjih sedam godina, na području južnog Banata EMS AD je uložio oko 30 miliona evra u potpuno novu prenosnu mrežu 400 kV i 110 kV naponskog nivoa, odnosno izgradio je dva potpuno nova dalekovoda. Jedan je 2×400 kV Pančevo 2 – državna granica sa Rumunijom, a drugi je DV 110 kV TS Bela Crkva – TS Veliko Gradište.

,,Upravo ove investicije su omogućile da EMS AD izda uslove za priključenje vetroelektrana na području južnog Banata. Na području južnog Banata, do sada, u procesu priključenja je izdato Tehničkih uslova za približno 2.400 MW, pri čemu su za približno 1.400 MW izdati uslovi priključenja upravo na novoizgrađeni DV 2×400 TS Pančevo – državna granica sa Rumunijom’’, objašnjavaju za eKapiju u EMS-u.

Zbog velikog interesovanja investitora vetroparkova za južni Banat, EMS je u investicioni plan uvrstio realizaciju dvosistemskog dalekovoda 400 kV od Čibuka 2 do TS Beograd 50.

,,Kako bi se unapredili uslovi eksploatacije, odnosno operativnog rada ovih objekata, a uvažavajući činjenicu značajnog interesovanja investitora za izgradnjom vetroelektrana na području južnog Banata, kao i na području braničevskog regiona, EMS AD je saglasno Planovima razvoja uvrstio u investicioni plan realizaciju dvosistemskog dalekovoda 400 kV od Čibuka 2 do TS Beograd 50, koji čini deo projekta Beogrid2025. Za projekat Beogrid2025, Vlada RS je donela odluku o proglašenju ovog projekta Projektom od posebnog značaja sa rokom realizacije prvi kvartal 2026. Godine’’, kažu u EMS.

Kako navode, kada će projekti biti priključeni na prenosni sistem, ne zavisi od njih, već od investitora objekata. Napominju ipak da se dinamika izgradnje priključaka na prenosni sistem usklađuje sa dinamikom izgradnje objekata koji se priključuju, u ovom slučaju, vetroelektrana.

Ko će balansirati energiju iz vetroparkova

Foto-ilustracija: Pixabay (Pexels)

Na pitanje ko će balansirti energiju iz vetroparkova, u EMS odgovaraju da se balansna odgovornost vetroparkova uređuje u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i Pravilima o radu tržišta, odnosno da se na balansnu odgovornost svih učesnika na tržištu električne energije primenjuju odredbe važećeg regulatornog okvira u datom trenutku.

,,Regulatorni okvir je podložan promenama u skladu sa razvojem i najboljom praksom u ovoj grani industrije, kao i obavezama Republike Srbije na usklađivanju zakonskog okvira u oblasti energetike sa uredbama Evropske unije, koje je Evropska komisija donela u okviru Clean Energy Package, a koju je transponovala ili će transponovati Energetska zajednica.’’

Konkretno, balansna odgovornost vetroparkova će biti uređena u skladu sa važećim propisima koji su na snazi u momentu pristupa vetroparkova elektroenergetskom sistemu, s obzirom da ista mora biti uređena u trenutku zaključenja Ugovora o pristupu sistemu, a po potrebi će se, kao i za sve ostale učesnike na tržištu električne energije, usklađivati sa eventualnim izmenama regulatornog okvira u tom domenu.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti