Crna Gora – Ubijena vidra na Žabljaku

Foto-ilustracija: Pixabay

Stanovnici Žabljaka ovih dana imali su jedinstvenu priliku da u svom naselju vide vidru, koja je, verovatno u potrazi za hranom, “zalutala” među ljude. Nažalost, vrlo brzo se pojavila i vest da je u blizini jednog kontejnera u ovom naselju, pronađenja mrtva vidra, koju su nadležene službe odnele kod veterinara kako bi utvrdili kako je životinja nastradala.

Kako se navodi u saopštenju Nacionalnih parkova Crne Gore, nalazom veterinara utvrđeno je da vidra nema prostrelne, ubodne rane niti bilo kakve druge fizičke povrede. U cilju adekvatnog rešavanja slučaja na inicijativu Javnog preduzeća za nacionalne parkove, a uz podršku Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Centra za ekotoksikološka ispitivanja, izvršiće se toksikološke analize kako bi se utvrdilo eventualno trovanje. 

„Budući da je ova vrsta poluakvatični sisar nije čudno što je viđena i na kopnu. Za nju je poznato da prelazi relativno velike površine u potrazi za hranom, prelaskom iz jednog vodotka u drugi i slično. Prvi video snimak sa Žabljaka je nešto što se retko viđa i trebalo je ostati na tom oduševljenju. Nakon tog video zapisa, društvene mreže preplavilo je još par snimaka gde se vidi da je ova divlja životinja jako uplašena i beži od ljudi, da bi se na kraju završilo sa fotografijom uginule jedinke. Ova vrsta je jako oprezna, uglavnom se kreće noću i bez interakcije sa ljudima. Nažalost, samo smo pokazali da nemamo ekološku svest i da ne umemo da se adekvatno i odgovorno ponašamo. Vidra je bila praćena od strane lokalnog stanovništva, konstantno snimana i bežala je preplašena. Ovo svakako nije prvi put da se u Crnoj Gori desio ovakav i slični slučajevi“, kaže Belma Šestović stručna saradnica za zaštitu faune u JPNPCG. 

Što se tiče istraživanja ove vrste, Nacionalni parkovi sprovode monitoring stanja populacija na svojoj teritoriji. Na nivou Crne Gore, istraživanja se sprovode od 2018. godine i radi se na detaljnoj rasprostranjenosti vidre.

Evroazijska vidra (Lutra lutra) je nacionalno zaštićena vrsta (Službeni list CG br. 76/06) i nalazi se na brojnim listama međunarodnih konvencija i direktiva- Bernska konvencija (Appendix 2), Evropska direktiva o staništima (Annex 2 i Annex 4), CITES (Appendix 1). Prema IUCN RED LIST na Mediteranskom delu Evrope označena je kao skoro ugrožena (NT- Near threatened), simbol je Bernske konvencije i jedna od Natura 2000 vrsta.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti