Crna Gora donela Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rečnih nanosa

Vlada Crne Gore je na 124. sednici donela Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rečnih nanosa iz vodotoka 2019. – 2021. godine.

Foto: pixabay

Kako bi se nastavilo sa daljim aktivnostima tokom trajanja moratorijuma na eksploataciju šljunka i peska iz rečnih korita, koji je uveden u aprilu 2017. godine radi dodatnog unapređenja brige o zaštiti rečnih tokova i zaštiti od voda i suzbijanja nelegalne eksploatacije, izrađen je Akcioni plan kojim će se u narednom periodu postići efikasniji nadzor nad nelegalnom eksploatacijom, obezbeđenje kontinuiranog monitoringa i izveštavanja o stanju na vodotocima, kao i u cilju realizacije Akcionog plana za suzbijanje nelegalne eksploatacije rečnih nanosa iz vodotoka, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, Vlada Crne Gore je donela Uredbu o poveravanju dela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.

Uredbom se poslovi državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u delu koji se odnosi na eksploataciju i deponovanje rečnih nanosa na vodnom zemljištu, poveravaju ovim lokalnim samoupravama na period od 18 meseci.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti