Čak 74 odsto stanovnika Srbije želi da se više angažuje oko reciklaže

Foto: Promo/Represent

Većina Evropljana izjavila je da će, nakon koronavirusa, biti važnije nego ikad da brinemo o svom okruženju i recikliramo, dok je zapanjujućih 91 odsto reklo da bi želelo da se više angažuje po tom pitanju.

Mišljenje stanovnika Evrope pokazalo je istraživanje agencije za ispitivanje javnog mnjenja LUCID sprovela u 14 evropskih zemalja, u saradnji sa inicijativom “Svaka limenka se računa”, koja ima za cilj podizanje svesti o prednostima reciklaže limenki za piće.

Mnogi smatraju da će svet biti drugačiji nakon pandemije koronavirusa, a rezultati ove ankete pokazuju da se promene već događaju, što potvrđuje sve veća svest o tome da je neophodna hitna i ozbiljna briga o planeti Zemlji.

„Rezultati istraživanja pokazuju da raste svest o neophodnosti reciklaže što više različitog otpada, a pandemija koronavirusa samo je ubrzala taj proces. Ljudi shvataju koliko je ovaj problem važan i spremni su da rade na uspostavljanju istinske cirkularne ekonomije”, rekao je direktor inicijative “Svaka limenka se računa” za Evropu, David Van Heuversvin.

Čak 52 odsto ispitanika u Evropi bi pitanja životne sredine stavilo ispred ekonomije, uprkos očekivanom ekonomskom usporavanju nakon pandemije koronavirusa. Dva od tri ispitanika su stava da je reciklaža dužnost i obaveza svih, kao i da postoji hitna potreba za rešavanjem problema. Više od tri četvrtine ispitanika uvek ili često reciklira sve vrste materijala, dok 76 odsto ljudi često ili uvek reciklira svoje aluminijumske limenke za piće, koje su najčešće reciklirana ambalaža za piće na svetu.

Foto: Promo/Represent

Posmatrano lokalno, ukupno 87 odsto ispitanika u Srbiji smatra da je nakon koronavirusa važnije nego ikad brinuti o našoj planeti, dok je 74 odsto reklo da želi da učini više po pitanju reciklaže. Međutim, samo 27 odsto ispitanika iz Srbije bi prednost dalo temama životne sredine u odnosu na pitanja ekonomije, što se značajno razlikuje u odnosu na odgovore u zemljama poput Španije (60 odsto), Velike Britanije (57 odsto) i Rumunije (56 odsto).

„Pitanja privrede i ekonomskog rasta i dalje su prioritet u Srbiji, ali ohrabruje činjenica da blizu tri četvrtine stanovnika želi da se više angažuje na temu reciklaže. Istraživanje je pokazalo da je svest o značaju reciklaže na visokom nivou i da bi uz zajedničke napore i poboljšanje infrastrukture stopa reciklaže u Srbiji mogla značajno da poraste”, izjavio je Nemanja Komatović, “Svaka limenka se računa” Srbija.

Foto: Promo/Represent

Inicijativa “Svaka limenka se računa” od 2009. godine radi na podizanju svesti o značaju reciklaže limenki za piće sa vizijom da se dostigne stopa reciklaže i do 100 odstosvih upotrebljenih limenki u Evropi. U 2017. godini stopa reciklaže limenki za piće iznosila je 74,5 odsto, ali ova anketa je pokazala da 90 odsto ispitanika veruje da bi njihova zemlja trebalo da reciklira više, dok 4 od 10 želi da 100 odsto upotrebljenih limenki za piće bude reciklirano.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 13.793 ispitanika starijih od 16 godina, usklađenih po uzrastu i polu u 14 zemalja u kojima “Svaka limenka se računa” ima lokalnu inicijativu (Belgija, Srbija, Austrija, Mađarska, Grčka, Rumunija, Poljska, Češka, Irska, Holandija, Velika Britanija, Španija, Italija, Francuska) u periodu od 5. avgusta do 14. septembra 2020. godine.

Izvor: Represent

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti