BiH – Poziv za izražavanje interesa za prodaju/zakup zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana

Photo-illustration: Pixabay

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (EPBiH) u svom opredeljenju da značajno poveća udeo proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na teritoriji Bosne i Hercegovine, uputilo je Poziv zainteresovanim stranama za izražavanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korišćenja nekretnina – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Poziv se upućuje jedinicama lokalne samouprave koje su zainteresovane za davanje u zakup ili na drugi odgovarajući način korišćenja nekretnina – zemljišta za period od najmanje 25 godina. Minimalni uslovi koji treba da ispune ponuđene nekretnine – zemljište jesu da iskoristiva površina bude najmanje 100.000 m2 uz uslov da postoji nesmetan pristup lokaciji.

Poziv se upućuje i pravnim ili fizičkim zainteresovanim licima da prodaju ili daju u zakup nekretninu – zemljište na najmanje 25 godina. Uslovi su da nekretnina – zemljište bude u vlasništvu zainteresovane strane, a da je iskoristiva površina najmanje 50.000 m2 uz nesmetan pristup lokaciji.

Uslov je i da zemljište bude građevinsko ili ono koje je moguće da se prenameni za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Poziv je otvoren do 31. decembra 2022. godine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti