Argumenti na bazi struke osnov za zaštitu crnogorskih voda

Savet za vode koji je nedavno, krajem juna, formiran odlukom Vlade Crne Gore imaće zadatak da kao savetodavno i stručno telo doprinese realizaciji politika u oblasti vodoprivrede u cilju očuvanja i održivog upravljanja vodama u Crnoj Gori, kao i rešavanju brojnih lokalnih i globalnih izazova u oblasti voda.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Na prvoj sednici u fokusu su bile teme vezane za aktuelne brojne projekte koji se u saradnji sa međunarodnim partnerima sprovode u Crnoj Gori, a koji imaju za cilj zaštitu voda i zaštitu od voda.

Sastanak je otvorio predsednik Savjeta Momčilo Blagojević, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu, ukazujući na ulogu i značaj ovog tijela i svih članova na dalji proces upravljanja u oblasti voda.

Takođe, napomenuo je da je veoma bitna transparentnost rada Saveta, koja će biti postignuta kroz punu uključenost civilnog sektora u rad Saveta, preko izabranog predstavnika u tom telu.

Savet će, kako je saopšteno, dati maksimalan doprinos za kvalitetnu realizaciju prioritetnih projekata koji se sprovode, kao što su priprema Planova upravljanja rečnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim), koji će biti krovni upravljački dokumenti za vode u Crnoj Gori, zatim glavnih projekata regulacije Grnčara i Lima, Planova upravljanja rizikom od poplava i drugi.

Jedna od tema na sednici Saveta bila je i aktuelna problematika vezana za potencijalni uticaj na reku Cijevnu izgradnje objekata na albanskom delu toka Cemi Selces.

Predsednik Savjeta Momčilo Blagojević je iskazao uverenje da će započeta komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Albanije u duhu dijaloga i dobrosusedskih odnosa u najkraćem roku dati rezultat koji treba da bude u korist Cijevne kao prekograničnog resursa.

„Dijalog na bazi argumenata dobijenih kroz naučnu i stručnu analizu postojećeg stanja i scenarija planiranog razvoja je preporuka i međunarodnih partnera, sa kojima smo intenzivno komunicirali u proteklom periodu po pitanju rešenja ovog problema“, kazao je Blagojević.

Podsećajući da je Crna Gora krajem prošle godine formirala novu Komisiju za saradnju sa Albanijom, Blagojević je kazao da je sada formirana i Komisija sa albanske strane, te da Crna Gora očekuje zvanično dostavljanje dokumentacije od strane Republike Albanije kako bi na skorom zajedničkom sastanku Komisija diskutovali i argumentovano rešili sve nedoumice.

Na kraju je zaključeno da će Savet za vode raditi na jačanju kapaciteta sektora voda, unapređenju standarda i omogućavanju boljih principa rada kada je u pitanju zaštita voda.

Definisane su četiri prioritetne oblasti koje će Savet dalje detaljno razmatrati: Očuvanje prekograničnog vodotoka Cijevne, Planovi upravljanja rečnim slivovima, Planovi upravljanja rizikom od poplava, Infrastrukturni radovi na regulaciji vodotoka (Grnčar, Lim, Bojana i dr.).

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti