Anketiranje građana u projektu „Energetska efikasnost u zgradarstvu“

anketOd 20. januara u opštini Vrbas sprovodiće se anketa s cilјem da se evidentiraju karakteristike stambenog fonda u privatnom sektoru. Anketa se vrši u okviru projekta „Energetska efikasnost u zgradarstvu“, kako bi se došlo do informacija o strukturi stambenog fonda i precizno procenile energetske performanse postojećih objekata i sredstva potrebna za njihovu obnovu i povećanje energetske efikasnosti.

Projekat „Energetska efikasnost u zgradarstvu“ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, u opštini Vrbas sprovodi Odelјenje za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Kroz projekat se pruža stručna i tehnička pomoć odabranim lokalnim samoupravama, među kojima je i opština Vrbas, u izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva.

„Za posao anketiranja angažovano je petnaestak osoba ispred renomirane statističke kuće ‘Ipsos Strategic Marketing’ iz Beograda. Anketari će biti propisno obeleženi tako da će svaki ispitanik moći da se uveri u legitimnost anketara. Prikuplјeni podaci neće biti vezani za vlasnika već će biti korišćeni isklјučivo u statističke svrhe za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva na teritoriji opštine Vrbas“, saopštila je Sanja Korać, vođa projekta u opštini Vrbasa. Iz Odelјenja za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost apeluju na sve građane „da izdvoje pet minuta svog vremena i odgovore na pitanja anketara“.

„Jedna od prvih opština u Srbiji koja je izrazila čvrstu opredelјenost za unapređenje energetske efikanosti u sektoru zgradarstva jeste opština Vrbas. Upravo zato su predsednik opštine dr Bratislav Kažić, i vođa tima GIZ projekta „Energetska efikasnost u zgradarstvu“ Renate Šindlbek, pre tri meseca potpisali memorandum o saradnji, čime je i zvanično obeležen početak saradnje na polјu izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Sprovođenje ankete je novi korak u realizaciji projekta i nadam se da ćemo po okončanju poslova dobiti vredan dokument koji će nam u budućnosti služiti za još efikasniju i racionalniju upotrebu energije“, rekla je Korać.

www.vrbas.net

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti