AERS dala saglasnost na cene nestandardnih usluga EMS-a

Foto-ilustracija: Pixabay

Savet Agencije za energetiku je na sednici održanoj u četvrtak, 31. avgusta 2017. godine dao saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga koju je doneo operator prenosnog sistema, „Elektromreža Srbije“ AD, Beograd.

Odobrenim cenovnikom su obuhvaćene nestandardne usluge, koje predstavljaju povremene usluge, odnosno one koje operator sistema pruža na zahtev kupca, odnosno korisnika sistema ili usluge u cilju otklanjanja posledica postupanja kupca odnosno korisnika sistema suprotno propisima, a koje nisu obuhvaćene kroz cenu pristupa sistemu ili kroz troškove priključenja.

Ove usluge se odnose na usluge izdavanja podataka, mišljenja i tehničkih uslova i usluge kontrole i overe brojila aktivne i reaktivne energije.

Ovom odlukom, prihodi koje ostvaruje operator prenosnog sistema po ovim osnovama stavljeni su pod kontrolu, čime su stvoreni uslovi za njegovo transparentnije poslovanje, kao i za jedinstven tretman korisnika sistema.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti