Heroji reciklaže – inovativno rešenje za povećanje reciklaže otpada u Novom Sadu

JCI Novi Sad u saradnji sa Telenor fondacijom pokrenuo je projekat „Heroji reciklaže“ sa ciljem da poveže ulične sakupljače sekundarnih sirovina (pet ambalaže, kartona, stakla i ostalog) i ostale građane Novog Sada kako bi se povećao procenat količine otpada koji završava u procesu reciklaže.

Foto-ilustracija: Unsplash (Neonbrand)

Ideja je da animiraju građane koji vrše separaciju otpada u svom domaćinstvu da se uključe u projekat tako što će im putem aplikacije omogućiti da lako stupe u kontakt sa osobom koja sakuplja otpad kako bi u dogovorenom roku mogli da im predaju sekundarne sirovine. Time žele da podrže marginalizovanu grupu uličnih sakupljača i javno zagovaraju procese donošenja pravnih akata koji će uticati na uređenje te oblast u Republici Srbiji, kao i da povećamo svest građana o značaju zaštite životne sredine.

Realizacija projekta planirana je u više etapa, a prva od njih podrazumeva organizovanje hakatona.

Hakaton predstavlja celodnevni ili dvodnevni događaj koji ima za cilj iznalaženje najboljih rešenja za dati problem i obično uključuje intenzivnu saradnju nekoliko IT stručnjaka. Njihov hakaton je zamišljen kao dvadesetčetvoročasovni događaj (petak 4 h, subota 10 h, nedelja 10 h) u kojem će prijavljeni timovi od 3 do 5 članova raditi na realizaciji mobilne aplikacije „Heroji reciklaže“. Pozivaju članove IT zajednice da im se pridruže i pomognu da pronađu najbolje rešenja za aplikaciju. Hakaton će se održati od 29. novembra do 1. decembra ove godine u Poslovnom inkubatoru (Vojvođanskih brigada 28)*.

Kako bi projekat okupio što veći broj ljudi, biće organizovano više edukativnih skupova, tribina i okruglih stolova na kojima će se razgovarati o važnosti reciklaže i vršiti obuka za obavljanje aktivnosti (korišćenje aplikacije).

„Heroji reciklaže“ predstavlja efikasno ekološko rešenje koje je primenjivo i nakon perioda realizacije projekta. Broj učesnika će vremenom prevazići planirane ciljeve, doprinoseći na taj način uklanjanju otpada iz grada i povećanoj reciklaži. Uspostaviće se komunikacija i saradnja između direktnih korisnika, i na taj način uključiti u društvo marginalizovane grupe. Novonastali odnosi između građana i marginalizovanih grupa doprineće socijalnoj inkluziji u Novom Sadu. Direktni korisnici će svojim primerom nastaviti da promovišu uspostavljeni način saradnje i reciklaže dugoročno.

*Update: Prva etapa njihovog projekta, hakaton, pomera se za nekoliko nedelja. Sve potrebne informacije biće uskoro objavljene.

Izvor: JCI Novi Sad

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti