Zeleni klimatski fond – mogućnosti i izazovi za Republiku Srbiju

 

Foto: UNDP Serbia

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao nacionalno odgovorne institucije za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu juče je održan uvodni sastanak projekta „Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno angažovanje sa Zelenim klimatskim fondom“.

Skup su otvorili državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević, Steliana Nedera, zamenica stalne koordinatorke UN, i Ana Vukoje, ekspert za klimatske promene Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, osvrćući se na značaj ovog projekta sa aspekta doprinosa borbi protiv klimatskih promena i smanjenju uticaja promena klime na različite sektore, među kojima je jedan od najpogođenijih sektor poljoprivrede.

Sastanak je imao za cilj da se, osim projekta, zainteresovanim stranama predstave i način rada i mogućnosti koje daje Zeleni klimatski fond, kao i mogući izazovi za Republiku Srbiju u obezbeđenju finansijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promena (smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte i adaptacija na izmenjene klimatske uslove).

Projekat ima za cilj uspostavljanje odgovarajuće institucionalne strukture, procedura i pravila za odobrenje programa i projekata za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda, kao i izradu okvirnog nacionalnog programa kojim će biti utvrđene oblasti i aktivnosti prioritetne za ovo finansiranje, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti