Zašto je neophodno da BiH usvoji novi Zakon o zaštiti okoline?

Foto-ilustracija: Unsplash (Ramiz Dedaković)

Zakon o okolini je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, ali još uvek se čeka razmatranje u Domu naroda.

Usvajanje novog Zakona o okolini Federacije BiH bio bi veliki korak napred u procesu EU integracija i ujedno napredak u procesu reforme energetskog sektora. Prednosti novog zakona osetili bi investitori, građani i građanke, dok bi se značajno unapredila zaštita okoline u skladu sa EU normama.

Zašto je potrebno hitno usvajanje novog Zakona o zaštiti okoline (ZoZO)?

Usklađen sa zahtevima EU
Sveobuhvatnije učešće javnosti u pitanjima okoline, informisanje i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i osiguranje prava na pristup pravosuđu
Jasnije i jednostavnije procedure pribavljanja rešenja i dozvola, kraći rokovi za donošenja odluka i rešenja, brže određivanje nadležnosti za postupanje
Učestaliji inspekcijski nadzor u industrijskim postojenjima koji zahtevaju prevenciju i kontrolu zagađenja
Strožije kazne za prekršioce odredbi zakona
Integrisano prikupljanje podataka o okolini svih nadležnih institucija
Osiguranje stručnog obrazovanja o okolini
Podizanje svesti javnosti u području zaštite okoline
Veća odgovornost za štetu nanetu okolini i delatnosti opasne po okolinu
Usvajanjem ovog Zakona, Bosna i Hercegovina će ostvariti napredak u oblasti okoline u cilju dobijanja kandidatskog statusa za pristupanje EU;

Tu su i mnogobrojni doprinosi u poboljšanju kvaliteta života, zdravstvene koristi uštedom u lečenju bolesti izazvanih zagađenjem i smanjenje preuranjenog mortaliteta, racionalnijem korištenju prirodnih resursa, uštedama resursa, naročito u vodosnabdevanju, korištenju energije (energijska efikasnost), goriva, i sirovina, upravljanja otpadom, otpadnim vodama, šumarstvu, poljoprivredi, očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa, rekreativnih mogućnosti i povezanosti društva, rast zapošljavanja kroz investicije u okolinu u cilju redukcije zagađenja, povećano privlačenje investicija i međunarodnih fondova, razvoj turizma i eko turizma.

Novi Zakon o zaštiti okoline podržavaju nevladine organizacije i Resursni Aarhus centar u BiH.

https://parlamentfbih.gov.ba/v2/bs/propis.php?id=232

Foto-ilustracija: Unsplash (Pika Žvan)

Donošenje novog ZoZO je od izuzetnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, kantone u Federaciji BiH, jedinice lokalne samouprave (gradove i opštine), celokupnu javnost (fizičke i pravne osobe i njihove udruženja) i privredne subjekte u smislu stvaranja ambijenta za održivi razvoj bosanskohercegovačkog društva i šire.

Novi Zakon o zaštiti okoline se zasniva na direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama, a u njega su u potpunosti ili najvećim delom ugrađene odredbe četiri EU direktive i jedne uredbe, što predstavlja respektabilan nivo usklađenosti ovog zakona s propisima EU:

-SEA direktiva – (engl. The Strategic Environmental Assessment) – Stateška procena uticaja na okolinu
– EIA direktiva – (engl. The Environmental Impact Assessment)- Direktiva o proceni uticaja na okolinu
-IED direktiva – (engl. the Industrial Emissions Directive) – Direktiva o industrijskim emisijama
-SEVESO III direktiva – (engl. The Seveso-III-Directive) – Direktiva za prevenciju većih nesreća
-EMAS (engl. The EU Eco-Management and Audit Scheme) – Uredba EU o sistemu eko-označavanja i sistema upravljanja okolinom i nezavisnog ocenjivanja

Izvor: FMOIT

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti