Zaštita životne sredine i održivi razvoj u rudarstvu i energetici – Savetovanje na Tari

Privredna komora Srbije organizovala je na Tari 5. Savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zaštita životne sredine i održivi razvoj u rudarstvu i energetici”. Očekuje se da bude prezentovano više od 40 stručnih radova i publikacija o značaju zaštite životne sredine za sektor rudarstva i energetike.

U plenarnom delu preovladavale su teme u vezi mogućnosti za unapređenje životne sredine u Kolubarskom basenu uglja, aspekti održivosti u okviru revitalizacije hidroagregata na HE „Đerdap”, mogućnosti i tehnike izdvajanja i skladištenja CO2, kontrola emisije štetnog gasa SF6, ekološki, ekonomski i energetski benefiti od prodaje pepela iz TE „Kostolac B”, analiza tretmana otpadnih plastičnih materijala i zauljenih muljeva, upravljanje otpadom u JP EPS, prečišćavanje otpadnih voda u hidroelektranama i brojne druge teme.

O doprinosu Privredne komore Srbije bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine, kroz predstavljanje nove usluge – on-line CE aplikacije i baze znanja o tehničkim propisima i standardina – učesnike skupa informisao je mr Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine i cirkularnu ekonomiju, u uvodnom delu programa.

Na savetovanju učestvuju predstavici privrede, Privredne komore, univerziteta, instituta, studenti. Kao i ranijih godina, najbrojniji su učesnici iz „Elektroprivrede Srbije”, RB „Kolubara”, TENT Obrenovac, NIS Gasprom Njeft, JKP „Beogradske elektrane”, TE-KO „Kostolac”, „Elektromreža Srbije”, HE „Đerdap” i drugi.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti