Zasavica (ponovo) proglašena specijalnim rezervatom prirode

Foto: Screenshot-Facebook (Zasavica – Specijalni Rezervat Prirode/Special Nature Reserve)

Prva odluka o zaštiti područja reke Zasavice datira od 1997. godine, kada je Zasavica dobila status Specijalnog rezervata prirode i zaštićena kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prve kategorije. Zaštita područja je do sada bila uspostavljena na površini od 671 hektara, sa zaštitnom zonom od 1150 hektara.

Od proglašenja prve zaštite, radom upravljača na čuvanju zaštićenog područja i na sprovođenju propisanih mera zaštite, došlo je do značajnih pozitivnih promena ekološkog statusa ovog područja. To je uslovilo potrebu revizije zaštite, odnosno proširenje granica zaštite na evidentirana staništa strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, kao i stanišne tipove prioritetne za zaštitu.

Nakon višegodišnjih istraživanja, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite kao naučnu i stručnu osnovu za donošenje novog akta o proglašenju zaštite.

Na osnovu studije zaštite Vlada Republike Srbije je donela novu uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS (br. 54/2019) 26. jula 2019, a stupila je na snagu 3. avgusta 2019. godine. Proširena površina zaštite iznosi oko 1.128 hektara, a zaštitnom zonom površine 3.463 hektara obuhvaćen je veći deo sliva reke Zasavice sa paleomeandrima, nekadašnjim mrtvajama, kanalisanim vodotocima i postojećim kanalima.

Diverzitet i očuvanost staništa područja Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ omogućuje opstanak za 218 vrsta gljiva, 655 vrsta viših biljaka (od kojih su krajnje ugrožene vrste jezičasti ljutić i rebratica), za više od 250 vrsta fitoplanktona, 190 vrsta zooplanktona i za veliki broj beskičmenjaka. Od kičmenjaka na zaštićenom području živi 19 vrsta riba, 13 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca (barska kornjača , smukulja), 182 vrste ptica (između ostalih i vrste kategorisane kao SPEC 1, odnosno spadaju u grupu najugroženijih životinja na planeti: patka njorka, mali vranac, orao krstaš, stepski soko) i oko 65 vrsta sisara (strogo zaštićene vrste: vidra, divlja mačka  i dabar.

Upravljanje specijalnim rezervatom prirode ponovo je povereno Pokretu gorana iz Sremske Mitrovice.

Izvor: PZZP

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti