Zabrana primene totalnih herbicida na teritoriji Titela

 

Foto: Opština Titel
Foto: Opština Titel

Na osnovu dosadašnjih sve učestalijih prijava građana opštine Titel Inspekciji za zaštitu životne sredine, utvrđeno je da građani koriste totalne herbicide za sprečavanje rasta trava na javnim površinama.

Na tržištu postoji veliki broj preparata na bazi glifosata, kao što su: Glifosav-480, Glifol, Glitotal, Agroglifosat, Pirokor, Bingo-480, Clinic, Cosmic-36, Glifomark, Roundap, Boom efekt i drugi.

Iako se preparati na bazi glifosata nalaze na listi dozvoljenih herbicida, neophodna je njihova stroga kontrola korišćenja, pre svega pridržavanje uputstva u okviru kojeg stoji da se preparati primenjuju za suzbijanje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze, na strništima, u suvim kanalima, na neobrađenim površinama, na nepoljoprivrednim površinama (pruge, nasipi, industrijske površine).

Inspekcija za zaštitu životne sredine opštine Titel zaključuje da se primena totalnih herbicida ne sme koristiti na površinama koje su u stalnom kontaktu sa ljudima i životinjama.

Kako Inspekcija za zaštitu životne sredine nema nadležnost kada je ova problematika u pitanju, svaka naredna prijavu biće prosleđena Fitosanitarnoj inspekciji.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti