Za projekat procene smanjenja rizika od katastrofa u Hrvatskoj osigurano 17,5 miliona evra

Sporazum o dodeli bespovratnih sredstava za projekat „Multisensor aerodromske fotografije Republike Hrvatske u svrhu procene rizika od katastrofe“ potpisali su ministar zaštite okoline i energetike dr sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr sc. dr Zoran Đuroković i generalni direktor Državne geodetske uprave dr Damir Šantek. Potpisivanju ugovora u ime partnera na projektu prisustvovali su delegati Grada Zagreba, dr sc. Pavle Kalinić, šef Kancelarije za upravljanje u hitnim situacijama, Jasna Jezerčić Cvitković, upravnica Gradske kanelarije za katastar i geodetske poslove i Mirjana Zubak, upravnica Kancelarije za programe i projekte Evropske unije i dekanka Geodetskog fakulteta doc. dr sc. Almin Japo. Ukupna vrednost projekta je 135.045.851,70 kuna (17,5 miliona evra). Iz nepovratnih sredstava Evropske unije iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. Sufinansiraće se 85 odsto opravdanih troškova, odnosno 114.788.973,93 kuna (gotovo 15 miliona evra). Preostalih 20.256.877,77 kuna (2,6 miliona evra) osiguraće Državna geodetska uprava, Grad Zagreb i Hrvatske vode.

Foto: Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske

Cilj projekta je osigurati homogene baze zasnovane na prostornim podacima odgovarajuće kvalitete, koji će poslužiti kao osnova za modeliranje i procenu rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj. Istovremeno, po prvi put će se razviti jedinstvene specifikacije na nivou cele Republike Hrvatske za snimanje LiDAR-om, s posebnim naglaskom na ispunjavanje potreba kao što su pravovremenost, pouzdanost i geometrijska i prostorna tačnost podataka u modelu.

„Multisenzorno snimanje iz vazduha pomoću LiDAR tehnologije prvi put će snimiti čitavu teritoriju Republike Hrvatske, tako da će snimanje biti mnogo obimnije nego u prethodnim tehnologijama. To će nam omogućiti da utvrdimo rizične tačke na području Republike Hrvatske u vezi s potencijalnim problemom poplava, ali i na području Grada Zagreba u pogledu otpornosti pojedinih objekata na zemljotrese “- istaknula je ministrica okoliša i energetike dr sc. Tomislav Ćorić. Generalni direktor Hrvatskih voda mr sc. Zoran Đuroković naglasio je da su kvalitetni supstrati osnova za svaki projekat.

„Do sada nismo imali taj nivo preciznosti, tačnosti digitalnih modela terena. Zahvaljujući ovom projektu imaćemo mnogo preciznije modele, moći ćemo bolje predvideti visinu vodenih talasa, uspostaviti liniju odbrane od poplava na vreme i ovi podaci moći će da se koriste za bolji dizajn, jer je svaki projekat zasnovan na dobroj osnovi“, rekao je Đuroković. Direktor Državne geodetske uprave dr sc. Damir Šantek najavio je da će institucija razviti digitalni model reljefa visoke tačnosti od 10 cm na osnovu podataka laserskog skeniranja iz vazduha u okviru ovog projekta.

„Rezultati projekta moći će se koristiti u različitim oblastima i aktivnostima, a projekat će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta i pravovremenosti službenih državnih karata i geoprostornih sistema podataka Državne geodetske uprave“, rekao je direktor Santek.

Projekat uključuje istraživanje celokupne teritorije Hrvatske vazdušnom fotogrametrijom i LiDAR (detekcija svetlosti i dometom) metodom, koridorski pregled svih nasipa dugačkih oko 4.100 km, hiperspektralni i termički pregled poplavnih odbrambenih nasipa na koridorima reka Kupe, Save, Drave i Dunava, 1.350 km i analiza i obrada prikupljenih podataka. Tako će se uspostaviti baze podataka i VEB GIS portal za podatke o snimanju multisenzora Republike Hrvatske. Osim toga, ovim projektom će se uspostaviti i opremiti Centar za analizu i obradu podataka multisenzorskog vazdušnog snimanja na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, a za grad Zagreb biće utvrđen specifičan seizmički rizik, odnosno pripremiće se karte rizika od zemljotresa. Planirani završetak projekta je 2023. godine.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti