Vlada FBiH izmenila i dopunila Uredbu o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu

Foto: Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH juče je izmenila i dopunila Uredbu o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu i sisteme javne kanalizacije.

Nova je odredba daje propisan novi rok za sve privredne subjekte koji već ispuštaju tehnološke otpadne vode u životnu sredinu i ne zadovoljavaju granične vrednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode.

Krajnji rok za usuglašavanje sa odredbama Uredbe je pet godina.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti