Vlada Crne Gore saglasna sa izgradnjom vetroelektrane na lokalitetu Krnovo

Foto-ilustracija: EP

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Krnovo i prihvatila Aneks br. 7 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vetroelektrane.

Aneksom je predviđeno da se država Crna Gora saglašava da „Masdar Energy” B.V. iz Holandije stekne 49 odsto udela u Projektnoj kompaniji.

Usled izlaska „Ivicom Holding“ GmbH iz Ugovora, odredbama ovog Aneksa se propisuje da „Akuo Energy” SAS preuzima svaku odgovornost Ivicom-a koja je zaista nastala, a nije izmirena, i onu koja može nastati prie stupanja na snagu Aneksa br. 7 Ugovora.

Istaknuto je da „Masdar Energy” B.V. iz Holandije, počev od dana kada se zaključi Aneks br. 7, postaje ugovorna strana u Ugovoru o zakupu zemljišta, i svim njegovim aneksima.

Naime, „Akuo Energy” SAS i „Masdar Energy” B.V. će na osnovu ovog Aneksa biti ugovorne strane Ugovora o zakupu zemljišta u svojstvu investitora, pri čemu će biti solidarno odgovorni za obaveze Projektne Kompanije iz, ili u vezi sa Ugovorom o zakupu zemljišta.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti