Više od 500 turističkih lokaliteta iz Crne Gore na regionalnoj platformi

Izrada interaktivnog sajta koji će promovisati turističku ponudu Crne Gore, Albanije i regija Pulja i Moliza u Italiji, kroz zajedničku platformu, deo je projekta „Due mari“ koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje IPA CBC Crna Gora – Italija – Albanija.

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Vodeći partner je Ministarstvo turizma i životne sredine Albanije, a u projektu učestvuju i predstavnici Italije, tj. lokalne vlasti regija Pulja i Molize, a ispred Crne Gore Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalna turistička organizacija, kao i Ministarstvo kulture kao pridruženi partner.

„Na sajtu, odnosno na zajedničkoj platformi će biti označeno između 300 i 500 lokaliteta od posebne kulturne, istorijske i druge važnosti za Crnu Goru.

Kroz projekat je planirano i kreiranje novih turističkih kulturnih ruta koje će povezivati tri regije i to na temu religijskog turizma, UNESCO lokaliteta i kulturne baštine.

Deo projektnih aktivnosti tiče se i izrade sajta NTO Crne Gore, na kojem će interaktivna platforma biti smeštena nakon završetka projekta kako bi se obezbedila njena održivost“, navodi se u saopštenju NTO.

Radni sastanak projektnih timova održan je 20. i 21. juna u Tirani, a na njemu su dogovoreni temeljni elementi projekta i isplanirana je njihova primena, a svi saradnici upoznati su sa svojim ulogama u predstojećoj saradnji.

Generalni direktor Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa Armend Mila, istakao je da će projekat znatno doprineti vidljivosti turističke ponude na celom području projekta, ne samo u Crnoj Gori.

Takođe, razmena iskustava između projektnih partnera i poboljšanje saradnje biće dodatan benefit ovog projekta.

Projektom su predviđene i marketing aktivnosti projekta na značajnim sajmovima turizma, ali i u medijima.

Predviđeno trajanje projekta je 36 meseci.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti