Vetroelektrana “Kovačica” u punom pogonu

Vetropark Kovačica
Foto: New Energy Solution

Vetroelektrana Kovačica, snage 104,5 megavata, stekla je status povlašćenog proizvođača električne energije, i to kao prva potpuno nova elektrana koja je posle gotovo tri decenije priključena na prenosni sistem električne energije.

Sticanjem statusa povlašćenog proizvođača električne energije, kojem je prethodilo ishodovanje upotrebnih dozvola za vetroelektranu, za 220 kV priključak na prenosni sistem Srbije, za telekomunikacioni priključak, za 20 kV priključak sopstvene potrošnje, licence za proizvodnju električne energije, završen je razvoj projekta i započeta je eksploatacija vetroelektrane koja je od početka godine bila u probnom radu.

Vetroelektrana Kovačica sastoji se od 38 vetrogeneratora tipa General Electric 2.75-120 koji su pomoću 6 strujnih krugova povezani na 33/220 kV transformatorsku stanicu VE Kovačica, a dalje preko priključno-razvodnog postrojenja i priključnog dalekovoda 220 kV povezani na prenosni sistem Srbije.

Prema zvaničnim podacima, do priključenja VE Kovačica, poslednja potpuno nova elektrana koja se priključila na prenosni sistem koji čine 400 kV, 220 kV i 110 kV, bila je HE Pirot koja se priključila 1990. godine.

Vrednost realizovanog projekta je 189 miliona evra, a za finansiranje je zadužen konzorcijum koji čine EBRD, Erste Grupe i Erste Bank Srbija, a pokriva ga Euler-Hermes ECA.
Tokom izgradnje Vetroelektrane Kovačica, angažovano je bilo više od tri stotine radnika i stručnjaka iz različitih sfera.

Projekat ima višestruki značaj – doprineće ostvarenju nacionalnog cilja da do 2020. godine proizvodi i troši 27% zelene energije, doprineće smanjenju emisije CO2.

Direktnu korist ima lokalna samouprava kojoj je nakon sticanja upotrebne dozvole uplaćeno 37 miliona dinara poreza za 7 meseci ove godine, i takav trend će se nastaviti dok traje životni vek elektrane.

Izvor: New energy solutions

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti