Usvojen Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Foto-ilistracija: Unsplash (Edward Cisneros)

Poslanici Narodne skupštine usvojili su novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, koji je u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom iz ove oblasti.

“Zakonom je preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih za izradu strateških karata buke. Primena zakona doprineće efikasnijem rešavanju ovog problema i boljem kvalitetu života građana”, rekla je Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine.

Strateške karte buke su, kako je ukazala, osnova za izradu akcionih planova i sredstvo za obaveštavanje građana o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima.

Kako je objasnila, cilj je što efikasnije rešavanje ovog problema kako bi se sprečila izloženost štetnim efektima buke i time obezbedili bolji uslovi za živote građana, pri čemu je rok za donošenje akcionih planova najkasnije godinu dana od usvajanja strateških karata buke.

Ministarka je navela da je jedan od razloga za donošenje novog zakona i rešavanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata.

“Zakonom se, pored ovlašćenih pravnih lica, daje i ovlašćenje komunalnim milicionarima da kontrolišu buku poreklom iz ugostiteljskih objekata i to etaloniranim uređajima za merenje buke, a u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave”, precizirala je Vujović, navodi se u saopštenju.

Novi zakon donosi i obavezu prvog merenja buke, što znači da je vlasnik ili zakupac ugostiteljskog objekta dužan da obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti