Uskoro ozelenjavanje stambenih blokova u Elmos naselju u Paraćinu

U okviru procedure javne prezentacije urbanističkog projekta za uređenje slobodnih površina u oko stambenih blokova u Elmos naselju, nakon predstavljanja rešenja, predloženih projektom na javnom skupu, u organizaciji predsednika opštine Paraćin, Saše Paunovića i predstavnika stručnih službi, arhitekata i urbanista, zainteresovana pravna i fiziča lica mogu obaviti uvid u dokumentaciju do 28. avgusta.

Foto: Milisav Pajević

Projekat se izrađuje u cilju uređenja okolnog prostora kod Elmosovih zgrada uz obezbeđivanje dodatnih sadržaja, ozelenjavanje slobodnih površina između zgrada i obogaćivanje prostora, pre svega sportsko rekreativnim sadržajima, parkovskim površinama sa pratećim mobilijarom i slobodnim zelenim površinama.

Projektom su planirane i vodene površine kao i nadstrešnice sa klupama, kažu u Odeljenju za urbanizam, nadležnom za organizaciju javne prezentacije, kome se u pomenutom roku, mogu dostaviti eventualne primedbe, sugestije i predlozi, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, nakon obavljenog uvida.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti